Prevencia bola zanedbaná, tvrdia chovatelia o africkom more

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku vyjadruje ľútosť a sklamanie z výskytu afrického moru ošípaných na Slovensku. Uviedol to Andrej Imrich, predseda ZCHOS-D v reakcii na pribúdajúce ohniská nákazy AMO v okolí Trebišova.

Nezodpovednosť "kváti" chovateľov

"Aj napriek dvojročnej snahe ZCHOS–D a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR presadiť zavedenie a dodržiavanie striktných preventívnych opatrení a kontinuálnemu upozorňovaniu na vážnosť situácie a reálneho rizika AMO pre celé odvetvie chovu ošípaných neboli v Slovenskej republike zavedené a vykonávané preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia tejto nebezpečnej nákazy," spresnil Imrich.

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš Imrichovi oponuje. "ŠVPS SR od zavlečenia AMO do Európy, to znamená pobaltské krajiny, Poľsko, neskôr Maďarsko, Belgicko, ČR urobila niekoľko spoločných 'sedení' aj so ZCHOS-D. Vydala opatrenia, ktoré každý chovateľ, komerčný či drobnochovateľ, má plniť. Jestvuje teda otvorená komunikácia, pravidelne ich informujeme a poukazujeme na nové poznatky v oblasti chovov pred zavlečením nákazy. Ak budú komerční chovatelia dodržiavať opatrenia, vírus nákazy by sa im do chovov nemal dostať," podčiarkol v reakcii na Imricha Bíreš.

ZCHOS–D zároveň podľa Imricha vyjadruje pohoršenie nad nezodpovednosťou a ľahkovážnosťou "kvázi" chovateľov, ktorí napriek všetkým výzvam ŠVPS SR ohrozujú všetkých poctivých producentov ošípaných a tým aj potravinovú bezpečnosť štátu. Pre producentov bravčového mäsa je toto konanie nepriaznivé aj preto, že sa to koná v období, keď SR stojí pred podpisom dohody s Čínou na vývoz bravčového mäsa.

Represie voči neregistrovaným chovateľom

ZCHOS-D týmto podľa Imricha žiada vedenie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby v súvislosti s výskytom pozitívneho nálezu AMO u domácich ošípaných na území SR zvýšilo intenzitu prijatých veterinárnych opatrení a zabezpečilo procesné úkony, potrebné na okamžitú likvidáciu ohniska do 24 hodín tak, aby sa zabránilo špekulatívnym presunom zvierat v dotknutom okruhu 3 km a ďalšiemu šíreniu nákazy.

ZCHOS-D podľa svojho predsedu tiež žiada, aby MPRV SR v spolupráci so ŠVPS SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou prijali a uplatnili sankčný mechanizmus voči všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných na území SR a v záujme zabráneniu šírenia AMO takéto neregistrované chovy aktívne vyhľadávali v spolupráci s miestnou samosprávou priamo v teréne. Prioritne treba odškodňovať registrovaných chovateľov, u ktorých bolo nariadené utratenie zo zdravotných dôvodov, respektíve likvidácie nákazy.

TOP videá

Priaznivé ceny vďaka Číne

"Zároveň ZCHOS-D žiada urýchliť proces obstarávania a distribúcie sľúbených chladiarenských boxov pre potreby poľovníckych združení v nárazníkovej zóne, aby prijaté nariadenia ŠVPS SR nadobudli reálnu účinnosť," upozornil Imrich.

Ak by nákazová situácia pretrvávala dlhšie obdobie ako monitorovacie tri mesiace, bude podľa Imricha budúcnosť chovateľov ošípaných existenčne ohrozená, a to paradoxne v čase mimoriadne priaznivých cien spôsobených obdobnou katastrofou v Číne, z ktorej "ťaží" celý svet. "Uvedené konanie zainteresovaných orgánov je tak možné charakterizovať ako konanie proti producentom bravčového mäsa v Slovenskej republike," podčiarkol.

"V záujme obnovenia chovu ošípaných v prípade nariadenej eradikácie chovu, po potvrdení výskytu AMO, žiadame ministerstvo pôdohospodárstva o okamžité stanovenie spôsobu výpočtu a úhrady škôd a nákladov vzniknutých nariadenými opatreniami. Taktiež vyzývame vládu SR, aby sa danou problematikou intenzívne zaoberala a na prípadnú nariadenú eradikáciu vyčlenila dostatočný objem finančných prostriedkov," dodal Imrich.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá