Reforma nemocníc môže byť protiústavná, MS ju žiada spresniť

Návrh ústavného zákona o reforme nemocníc je podľa ministerstva spravodlivosti v mnohých článkoch nepresný a môže byť protiústavný. Rezort zároveň poukazuje na to, že môže spôsobiť nevykonateľnosť určitých ustanovení zákona.

Podľa MS je v mnohých článkoch nepresný

Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že návrh ústavného zákona o reforme nemocníc je v mnohých článkoch nepresný. Rovnako, že môže spôsobiť nevykonateľnosť určitých ustanovení zákona a v konečnom dôsledku môže byť protiústavný. „Keďže je to dôležitý ústavný zákon, navrhujeme, aby predkladateľ ministerstvo zdravotníctva presne vyšpecifikovalo, na ktoré zákony odkazujú jednotlivé ustanovenia ústavného zákona,“ vysvetlila hovorkyňa MS Zuzana Drobová.

Hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová informovala, že po ukončení medzirezortného pripomienkového konania sa uskutoční jeho vyhodnotenie. „V prípade, že MZ SR neakceptuje názor MS SR, sa uskutoční rozporové konanie, kde si oba rezorty vysvetlia svoje postoje,“ uviedla Eliášová.

Návrh zákona o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia, má po medzirezortnom pripomienkovom konaní 99 pripomienok, z toho 43 zásadných. Ústavný zákon o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti legislatívne predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská 29. júla. Zásadné pripomienky mali najmä odborové združenia, ale aj MS SR.

Nemocnice rozdelí do troch kategórií

Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá.

Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť. Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá