Minimálna mzda sa môže zvýšiť natoľko, že znemožní úľavu

Aktualizované:
Ak by sa minimálna mzda na rok 2020 zvýšila zo súčasných 520 eur na navrhovaných 580 eur, ľudia zarábajúci minimálnu mzdu by si nemohli znížiť zdravotné odvody o odvodovú odpočítateľnú položku.

Predpokladajú útlm až zánik

Tá v súčasnosti dosahuje 380 eur a klesá so zvyšujúcou sa hrubou mzdou zamestnanca, pričom pri hrubej mzde 570 eur sa už nedá uplatniť. "Predpokladá sa postupné utlmovanie až zánik tohto nástroja prirodzenou cestou. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti neuvažuje o zrušení, zvyšovaní alebo inej zmene odpočítateľnej položky legislatívnou cestou," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení bola podľa nej koncipovaná ako jednorazové opatrenie v sociálnej oblasti, v súvislosti s podporou nízkopríjmových skupín obyvateľstva a na vytvorenie priestoru na zníženie odvodového zaťaženia týchto nízkopríjmových skupín. "S rastom ekonomiky a s tým súvisiacim rastom mzdy obyvateľstva, vrátane výrazného navyšovania minimálnej mzdy, je preto postupne dopad odpočítateľnej položky nižší," povedala.

Aj pri raste minimálnej mzdy nad hranicu 570 eur tu podľa Eliášovej stále budú nízkopríjmové skupiny, ktorých príjem z najrôznejších dôvodov nebude dosahovať sumu 570 eur, napríklad pri práci na čiastkový pracovný úväzok bez ďalších príjmov. "U týchto skupín bude možné uplatnenie odpočítateľnej položky," dodala.

TOP videá

Úľavu zaviedla Ficova vláda

Odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie zaviedla predchádzajúca vláda Roberta Fica od 1. januára 2015. Jej zámerom bolo znížiť odvodové zaťaženie slabo zarábajúcich zamestnancov. Ide o položku v maximálnej možnej výške 380 eur, ktorá klesá dvojnásobne rýchlo, ako rastie hrubá mzda zamestnanca nad sumu 380 eur. V súčasnosti sa uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca pri hrubej mzde do výšky 570 eur.

Pri hrubej mzde nad 570 eur je táto položka nulová. Do konca roka 2017 tento nástroj znižoval aj vymeriavací základ zamestnávateľa, čím klesala celková cena práce pre zamestnávateľa pri mzde zamestnanca do 570 eur. Od 1. januára 2018 však odpočítateľná položka znižuje len zdravotné odvody nízkopríjmového zamestnanca.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje stanoviť minimálnu mzdu na rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá