Progresívci chcú uzákoniť sabatikal, možnosť dlhodobého voľna

Progresívci chcú uzákoniť sabatikal, možnosť dlhodobého voľna
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
"Radikálne opatrenie" proti vyhoreniu zamestnancov chce zakotviť do legislatívy Progresívne Slovensko. Ide o sabatikal, možnosť dlhodobého voľna, na ktoré by vznikol nárok zamestnancom, ktorí odpracovali minimálne desať rokov. Sabatikal by si mohli vybrať na úkor budúceho dôchodku.

„Predchádzať vyhoreniu sa dá sabatikalom, teda niekoľkomesačnou pauzou od každodenného stereotypu. Legislatíva ale ešte nestihla dobehnúť realitu, kde ľudia sabatikal používajú a časť zamestnávateľov ho aktívne poskytuje. Ide o voľno, počas ktorého sa zamestnanec môže sústrediť na dlhodobé veci, pracuje na svojom osobnostnom raste či absolvuje sériu konferencií, stáž a zvýši si vzdelanie,” povedal na tlačovej konferencii expert PS pre zamestnanosť Michal Páleník.

V súčasnosti je plnohodnotný sabatikal vymoženosťou niekoľkých veľkých zamestnávateľov. Problémom vraj je, že veľkých zamestnávateľov je málo a sabatikal dávajú iba tým, ktorí si svoju kariéru zaviazali s týmto konkrétnym zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ plnohodnotný sabatikal neponúka, môžete si sabatikal vyrobiť neplateným voľnom, materskou „dovolenkou“, dlhodobou práceneschopnosťou alebo tým, že sa 6 mesiacov budete tváriť, že si hľadáte robotu. "Ani jedna z týchto obchádzok nie je dobrá," poznamenal Páleník.

„Navrhujeme zakotviť sabatikal do legislatívy tak, aby si človek, čo desaťročie nepretržite pracoval, mohol vybrať časť dôchodku už v ekonomicky aktívnom veku. Náš návrh je, že človek, ktorý bol posledných 10 rokov poistený v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni, sa bude môcť dohodnúť so zamestnávateľom na sabatikale v dĺžke 6 - 12 mesiacov.  Počas neho by poberal zo Sociálnej poisťovne dávku vo výške cca 70 % čistej mzdy (teda 50 % vymeriavacieho základu). Z legislatívneho pohľadu budete niečo medzi evidovaným uchádzačom o zamestnanie a osobou na materskej, s tým že do dôchodku pôjdete o dĺžku sabatikalu neskôr," uviedol Páleník.

Sabatikal chápe ako oddych od rutinnej práce, nie však záhaľku. Navrhuje, aby si človek mohol vziať rok dôchodku už teraz a nie až po šesťdesiatke. "Sabatikal bude mať neutrálny vplyv na verejné financie, nie ako dôchodkový strop. Človek si len predčasne vyberie časť dôchodkových dávok a o to neskôr pôjde do starobného dôchodku,” uzavrel Páleník.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá