Poľnohospodárov trápia hraboše, niektorí prišli o väčšinu úrody

Poľnohospodárov trápia hraboše, niektorí prišli o väčšinu úrody
Zdroj foto: TASR/Martin Palkovič
Slovensko trápia na poliach premnožené hraboše a situácia sa už niekoľko týždňov nezmierňuje. Aj naďalej poľnohospodári hovoria o výrazných škodách, ktoré im premnožené hlodavce spôsobujú. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patria najmä plochy v Trnavskom kraji.

Hlásia kalamitnú situáciu

Na trnavskej tabuli viacerí poľnohospodári naďalej hlásia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, že im premnožené hraboše zožrali značnú časť úrody. „Máme aj takých poľnohospodárov, ktorým zničili polovicu a aj viac úrody pestovanej pšenice alebo jačmeňa. Kalamitná situácia je napríklad v oblasti Kočína alebo Dolného Lopašova,“ informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Tento rok nie je prvým, kedy poľnohospodári počítajú straty na úrode spôsobené hrabošmi. Kalamitný rok bol aj v roku 2014, kedy hraboš poľný spôsobil významné škody na poľnohospodárskych kultúrach a opäť na území Trnavského kraja. Od roku 2015 preto Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave začala v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre realizovať monitoring hraboša poľného. „Na 3-4 lokalitách Trnavského kraja sa v pravidelných intervaloch zisťuje stav populácie a tým pádom sú poľnohospodári informovaní o možných blížiacich sa obdobiach premnoženia hraboša poľného,“ ozrejmila Holéciová.

Problém je vážny

V súčasnosti môžu poľnohospodári používať na ochranu porastov pred hlodavcami prípravok Stutox-I. Prípravok môžu na základe platného povolenia používať do 31. augusta 2019. „Ďalšie dva rodenticídne prípravky sú zatiaľ v autorizačnom procese. Ich autorizáciou by sa zlepšili možnosti ochrany úrody proti hrabošom,“ dodala hovorkyňa SPPK. K téme premnožených hrabošov sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie SPPK so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Ministerstvo a aj ÚKSUP potvrdilo, že problém s premnoženými hrabošmi je mimoriadne závažný. Spolu s SPPK budú hľadať riešenia, ktoré pomôžu zmierniť vysokú početnosť populácie hraboša. „V prvom rade je to zabezpečenie dostupnosti rodenticídnych prípravkov ich autorizáciou alebo povolením už od konca augusta. Iné opatrenia sa budú týkať napríklad aj väčšej starostlivosti o krajinu, konkrétne pravidelného kosenia porastov pri cestách či železničných násypoch,“ priblížila Holéciová.

SPPK rovnako navrhuje, aby sa monitoring populácie hraboša vykonával na väčšej ploche a vo viacerých regiónoch, na základe ktorého budú poľnohospodári dopredu poznať, či sa blíži obdobie premnoženia tohto hlodavca a podľa toho budú vedieť adekvátne zareagovať. Ďalšou možnosťou, ako znížiť populáciu hraboša poľného, je biologická ochrana, teda využitie dravcov a sov. „Na poliach alebo v ich blízkosti by sa postavilo viac hniezdnych polobúdok pre sovy a dravce. Ideálnymi druhmi, ktoré sa živia hrabošmi, sú sokol myšiar a myšiarka ušatá. Tie sú v našich podmienkach špecializované práve na lov hraboša poľného,“ uzavrela Holéciová.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá