Pochod sexuálnych menšín podporili desiatky veľvyslanectiev

Pochod sexuálnych menšín podporili desiatky veľvyslanectiev
Zdroj foto: SITA/Diana Černáková
Tridsaťšesť veľvyslanectiev sa pripája k oslavám Pride a zdôrazňuje svoj záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. V spoločnom vyhlásení konštatujú, že k podujatiu sa pripoja ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky.

"Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní..."

"Ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu. Naše vlády uznali túto skutočnosť za základnú pravdu. Stojíme za príslušníkmi LGBTI+ komunity a za právom všetkých osôb na využívanie ich základných slobôd. Potvrdzujeme takisto zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie," uviedli signatári vo vyhlásení, ktoré poskytlo veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave.

Veľvyslanectvá vo vyhlásení uvádzajú, že uznávajú významné prínosy LGBTI+ osôb pre spoločnosť. "Vítame úsilie zamerané na ochranu a presadzovanie ľudských práv všetkých ľudí v Slovenskej republike, vrátane LGBTI+ osôb, a zároveň povzbudzujeme vládu v tom, aby podporovala iniciatívy smerujúce k zvýšeniu miery tolerancie v slovenskej spoločnosti. Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Presadzovanie rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami našich vlád. Povzbudzujeme každého, aby podporoval a presadzoval všetky ľudské práva pre všetkých ľudí. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých," zdôraznili.

Výzva pre politikov

Podľa signatárov Dúhový pochod Pride v Banskej Bystrici 29. júna a Dúhové pochody v Bratislave 20. júla a v Košiciach 24. augusta spolu s ďalšími podujatiami Pride sú oslavou významných prínosov LGBTI+ osôb pre spoločnosť a podporujú rešpekt pre všetkých ľudí. "Veríme, že tieto podujatia budú aj ďalej napomáhať šíreniu pozitívnych spoločenských postojov voči LGBTI+ členom rodiny, susedom, kolegom a priateľom," napísali veľvyslanectvá vo vyhlásení.

Organizátori 9. ročníka festivalu Dúhový Pride Bratislava zverejnia výzvu slovenskej politickej reprezentácii a budú pre ňu hľadať podporu ľudí. Politikov vyzývajú, aby sa v predvolebných kampaniach zdržali akýchkoľvek nenávistných prejavov, nevytvárali z LGBT ľudí na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa a kultivovali verejnú diskusiu smerom k hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku. Takisto ich vyzývajú, aby pre páry rovnakého pohlavia zákonom ustanovili podmienky na štátom uznané uzavretie ich rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu, ktorým ho štát akceptuje. Dúhový Pride bude v sobotu v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí od 15:00.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá