Pod stavbou bratislavského obchvatu našli nebezpečný azbest

Aktualizované:
Posledné vzorky pôdy z násypov D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.

"Podľa dostupných údajov sa problém týka relatívne krátkeho úseku diaľnice D4 pri Jarovciach a je možné kontaminovanú zeminu odviesť a nahradiť ju kvalitnými materiálmi," informovala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

Érsek: Podnikneme všetky potrebné kroky

Rezort dopravy preto podnikne kroky, aby bol všetok nepovolený materiál zo stavby odstránený a cesta spĺňala všetky kritéria určené stavebným povolením. „Vždy som veľmi jasne a transparentne komunikoval, že všetky diaľnice musia spĺňať nielen technické, ale aj environmentálne kritériá. Preto som dal urobiť viacero testovaní napriek tomu, že koncesionár tvrdí, že je všetko v poriadku. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby v násypoch diaľnice neostal žiadny nebezpečný materiál. Koncesionár to musí zabezpečiť na vlastné náklady,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na základe výsledkov posledných testov príslušná sekcia ministerstva okamžite vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom. Takisto koná aj Špeciálny stavebný úrad, ktorý tiež dostal výsledky dodatočných vzoriek. Na ich základe zvolal pracovné stretnutie s koncesionárom. Takisto Nezávislý dozor je povinný vysvetliť, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval, čo je jeho povinnosťou.

Podľa dostupných údajov sa problém týka relatívne krátkeho úseku diaľnice pri Jarovciach a je možné kontaminovanú zeminu odviesť a nahradiť ju kvalitnými materiálmi. Toto riešenie nemusí mať dopad ani na finálny termín otvorenie diaľnice, ak bude realizované včas.

Spoločnosť podrobne zhodnotí výsledky

Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., v stredu v tlačovej správe informovala, že prvé výsledky testov násypového materiálu na stavbe D4 v okolí Jaroviec, vykonaných spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR 7. júna 2019, nevykázali žiadnu toxickú, environmentálnu alebo zdravie ohrozujúcu kontamináciu. Materiál podľa zhotoviteľa pochádza z tzv. "smetného kopca" v bratislavskej Petržalke a do telesa budovanej D4 pri Jarovciach ho zabudovali pred viac ako rokom na prvom úseku v kilometri 0,8 až 1,3. Spoločnosť tvrdí, že recyklovaný materiál zakúpili iba od jedného dodávateľa a nepoužili ho na žiadnom inom úseku rozostavanej D4 a R7.

Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel povedal, že recyklovaný stavebný materiál zakúpili od jediného dodávateľa v dobrej viere, že spĺňa všetky zákonné požiadavky. Hoci materiály obsahujúce azbest podľa spoločnosti priamo neohrozujú zdravie alebo životné prostredie, musia byť odborne zlikvidované, a preto sú klasifikované ako nebezpečný odpad. "Náš dodávateľ by si toho mal byť vedomý a je za to zodpovedný. Bez ohľadu na to sme v utorok informovali ministerstvo dopravy, že v súčinnosti s nimi podnikneme čo najrýchlejšie všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť ľudí a životného prostredia počas výstavby a prevádzky D4R7," uviedol Bregel.

Spoločnosť D4R7 Construction podrobne zhodnotí výsledky dvoch nezávislých laboratórií - jedného povereného ministerstvom dopravy a výstavby a jedného zo svojej strany. V spolupráci s rezortom dopravy a ďalšími nezávislými odborníkmi následne urýchlene rozhodne, ako bude ďalej postupovať s nájdeným materiálom obsahujúcom azbest "Akonáhle sa dozvieme viac, budeme samozrejme informovať slovenskú verejnosť. Sme zodpovední za prevádzku tejto diaľnice na ďalších tridsať rokov, a preto máme všetky dôvody na to, aby sme slovenskej verejnosti poskytli modernú diaľnicu spĺňajúcu všetky zákonné požiadavky a zabezpečili bezpečnosť osôb a životného prostredia," dodal Bregel.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá