Pozor na cestné predpisy v Chorvátsku, pokuta môže vyjsť draho

Pozor na cestné predpisy v Chorvátsku, pokuta môže vyjsť draho
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Keď slovenský vodič spácha v Chorvátsku dopravný priestupok, môže byť na mieste pokutovaný sumou do 1000 chorvátskych kún (HRK - cca 133 eur), v skrátenom priestupkovom konaní však môže polícia uložiť pokutu až do výšky 15 000 HRK (cca 2000 eur).

Dokumentujú priestupky

Uvádza sa to v odporúčaniach slovenského ministerstva vnútra pre našich občanov, ktorí sa chystajú dovolenkovať v Chorvátsku. „V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla. V prípade spáchaného priestupku, napríklad neprimeranej rýchlosti, kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchania priestupku bol vodičom vozidla, polícia na základe Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie ´hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník´,“ informuje rezort vnútra.

Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje okrem spomenutých súm aj iné finančné sankcie za priestupky. Ide o fixné sumy v hodnote 300 HRK (cca 40 eur), 500 HRK (cca 66 eur) a tiež 700 HRK (cca 93 eur). Dopravná polícia je zároveň podľa nášho rezortu vnútra v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia nevykonáva dokumentovanie dopravných priestupkov.

„Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách. Pod samosprávou túto činnosť vykonávajú mestské organizácie, ktoré zabezpečujú kompletný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel, ako sú kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla alebo vymáhanie sankcií,“ zdôrazňuje ministerstvo.

Môžu zadržať cestovný doklad

Ak polícia v Chorvátsku zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa miestneho zákona dve možnosti riešenia. Ak je vodič - cudzinec ochotný zaplatiť pokutu na mieste, prípad sa končí. V prípade, že vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu, polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad, o čom spíše záznam a telefonicky informuje o prípade územne príslušný priestupkový súd. Vodič potom priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde. Podľa ministerstva vnútra to býva obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku.

„Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, respektíve zaplatení sankcie, ak tak rozhodne priestupkový sudca,“ dodáva rezort vnútra.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá