Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko, ukazuje prieskum

Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko, ukazuje prieskum
Zdroj foto: TASR/Henrich Mišovič (ilustračná fotografia)
Vyplýva to z prieskumu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorého výsledky zaslala hovorkyňa Nadácie Pontis Jana Meszárosová.

Rukojemníci vzdelávacieho systému

Prieskum poukázal na fakt, že aj keď deti vedia prostredníctvom digitálnych technológií chatovať a hrať sa, iba štyri z desiatich detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu. „Čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu,“ približuje Meszárosová.

Prieskum realizovala agentúra Focus na vzorke takmer 1 000 respondentov. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí je možné vidieť už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia podľa prieskumu výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú totiž problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Prieskum ukázal, že deti zo sociálne slabých domácností zápasia s nedostatkom u takmer všetkých technológií. „Deti sa stávajú rukojemníkmi vzdelávacieho systému. Aj napriek tomu, že v škole majú informatiku, učivo je pre nich zložité, zaostávajú a navyše im nemá kto pomôcť, keďže ani rodičia to často sami nezvládajú,“ vysvetľuje Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky.

Pomôcť má vzdelávací program

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje program Nadácie Pontis. Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK má za cieľ poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT technológiám a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť.

„V rámci trojročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí. Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti zažijú kopec zábavy, spoznajú ďalších skvelých ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a navyše sa naučia veľa nových vecí spôsobom, ktorý ich bude baviť,“ objasňuje programová riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.

Je si toho vedomé aj ministerstvo školstva

Zlého stavu digitálnej gramotnosti u detí a žiakov si je vedomé aj ministerstvo školstva. Ako informoval odbor komunikácie rezortu školstva, testovanie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl sa aj tento rok realizuje prostredníctvom IT FITNESS TEST-u, ktorého je ministerstvo partnerom. „Organizátori IT FITNESS TEST-u majú ambíciu zvýšiť účasť žiakov a škôl pri riešení testu a na základe analýzy výsledkov pripraviť odporúčania pre skvalitnenie vzdelávania v IT v školách,“ informuje rezort školstva.

Zároveň zdôrazňuje, že vyvíja viaceré opatrenia, ktorých cieľom má byť zlepšenie digitálnych zručností u detí a žiakov. Jedným z takýchto opatrení by mala byť podpora inklúzie prostredníctvom digitálnych informačno komunikačných technológií. Previazanosť týchto opatrení má zabezpečiť Program informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030, ktorý ministerstvo pripravuje v spolupráci s odbornou verejnosťou.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá