SaS chce vydávať vodičské preukazy len vzdelanejším

SaS chce vydávať vodičské preukazy len vzdelanejším
Zdroj foto: SITA
Vodičské preukazy by mali od novembra dostávať len osoby, ktoré absolvovali minimálne deväť ročníkov základnej školy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke z dielne poslankyne Lucie Nicholsonovej (SaS), ktorou sa bude NR SR zaoberať na júlovej schôdzi.

Opozičná liberálka zdôrazňuje, že v súčasnosti neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa minimálneho vzdelania na udelenie vodičského oprávnenia. "Pritom samotná skúška predchádzajúca vydaniu vodičského oprávnenia je relatívne náročná nielen na technické zručnosti, ale aj na overenie vedomostí," upozorňuje Nicholsonová.

Samotná skúška odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou je vedomostný test, ktorý tvorí 27 otázok pozostávajúcich z overenia vedomostí nielen zo zákona o cestnej premávke, ale aj z rôznych vyhlášok. Súčasťou tohto písomného testu sú aj praktické riešenia križovatiek. "Treba si uvedomiť, že osoby vykonávajúce túto skúšku z odbornej spôsobilosti majú na jej vykonanie obmedzený časový limit v trvaní 20 minút. Na úspešné absolvovanie tejto skúšky je potrebné získať až 50 bodov z maximálneho počtu 55 bodov," píše poslankyňa v dôvodovej správe.

V reálnom živote sa však podľa jej slov stretávame s prípadmi, kedy osoby bez toho, aby mali ukončenú aspoň základnú školu a bez reálnych základov ovládania čítania, úspešne získavajú vodičské oprávnenia mnohokrát s rôznymi pochybnosťami. "V takýchto prípadoch je aj zvýšené riziko korupčného správania pri žiadostiach o vydanie vodičského oprávnenia osôb bez schopnosti alebo so zníženou schopnosťou čítať," myslí si.

Nicholsonová zdôrazňuje, že hlavným účelom testov je pripraviť budúcich vodičov na zodpovedné riadenie vozidla v cestnej premávke. "Je veľmi dôležité klásť dôraz pri žiadateľoch o vydanie oprávnenia vodičského preukazu na ich vzdelanie, predovšetkým na ukončenie minimálne základnej školy. Určite nie je možné v tomto prípade hovoriť o radikálnom obmedzení prístupu k vodičským oprávneniam, skôr sa budúcim žiadateľom dáva do budúcnosti motivácia na ukončenie aspoň základnej školy," podotkla.

Jej novela teda zavádza povinnosť minimálneho vzdelania na vydanie vodičského oprávnenia, a to dosiahnutie nižšieho stredného vzdelania, čo v praxi znamená ukončenie minimálne 9. ročníka základnej školy. Podobnú právnu úpravu majú aj v zahraničí, minulý rok podobnú podmienku na získanie vodičského oprávnenia zaviedli aj v Maďarsku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá