Odvolaný arcibiskup Bezák môže skončiť v zahraničnom kláštore

Odvolaný arcibiskup Bezák môže skončiť v zahraničnom kláštore
Zdroj foto: ČTK
Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák bude zrejme pôsobiť ako kňaz v zahraničí. Podľa informácií agentúry SITA sa na Slovensku môže vrátiť do niektorého z kláštorov rehole, ktorej je členom.

Bezák patrí k redemptoristom, teda Kongregácii Najsvätejšieho Spasiteľa. Tí majú na Slovensku šesť komunít. S jeho pôsobením ako kňaza na ktoromkoľvek mieste však musí súhlasiť príslušný diecézny biskup.

Podľa viacerých oslovených kňazov je však otázne, či by povolenie slúžiť omše, kázať, či spovedať, aj dostal. Bezák po odvolaní z úradu arcibiskupa sa nesmie zdržiavať v Trnavskej arcidiecéze.

Svätý Otec Benedikt XVI. v pondelok na poludnie odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Rozhodol sa tak na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. februára 2012.

Za trnavského arcibiskupa bol Bezák menovaný 18. apríla 2009 a vysvätený 6. júna. Až do vymenovania nového pastiera pre Trnavskú arcidiecézu bude jej pastoračným riadením poverený pomocný biskup Ján Orosch ako apoštolský administrátor „sede vacante“. To znamená, že bude podriadený priamo Svätej stolici. Vymenovanie administrátora je dočasným riešením.

Odvolanie populárneho arcibiskupa veriacich nepotešilo

Podporu vyjadrili stovky ľudí

Niekoľko stoviek ľudí z rôznych slovenských miest sa v pondelok podvečer zhromaždilo pred domom, v ktorom žije odvolaný arcibiskup. Na námestí sv.

Mikuláša v Trnave vyjadrili svoju podporu odvolanému trnavskému arcibiskupovi okrem iného aj položením kvetov k jeho fotografii či transparentom s nápisom „Navždy náš arcibiskup!“ Zúčastnení všetkých vekových kategórií, najmä mladší ľudia, poďakovali Bezákovi za jeho trojročné pôsobenie vo funkcii.

Jeden z účastníkov stretnutia prišiel s iniciatívou požiadať listom adresovaným metropolitovi Bratislavskej arcidiecézy a západoslovenskej cirkevnej provincie Stanislavovi Zvolenskému, Konferencii biskupov Slovenska a ďalším cirkevným hodnostárom o vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k odvolaniu Bezáka. Navrhol zorganizovať petičnú akciu, ktorú by účastníci stretnutia podporili svojím podpisom. „Cirkvou už dlhšie otriasajú rôzne sexuálne škandály, za ktoré nebol nikdy nikto odvolaný,“ poukazovali ľudia na námestí vo vzájomných diskusiách. Odvolanie Bezákapovažujú za bezprecedentné.

Ďalšie stretnutie vyjadrujúce podporu arcibiskupovi Bezákovi je naplánované na piatok 6. júla, kedy sa ľudia plánujú stretnúť o 19. hodine na Trojičnom námestí v Trnave.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá