Šimkovičovej zákon o návratoch detí z cudziny opäť prešiel

Šimkovičovej zákon o návratoch detí z cudziny opäť prešiel
Zdroj foto: TASR
Do Civilného mimosporového poriadku pribudne možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Novela prešla napriek vetu od prezidenta a kritike zahraničných veľvyslancov.

Prezident vrátil novelu ako celok

Poslanci prelomili prezidentovo veto a opätovne schválili novelu zákona o Civilnom mimosporovom poriadku, ktorú predložili nezaradení poslanci Martina Šimkovičová a Peter Marček. Cieľom zákona je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania. "Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením," upozorňujú poslanci.

Prezident novelu vrátil poslancom na prerokovanie ako celok a odporučil ju neschváliť. Poslanci však s jeho výhradami nesúhlasili.

Myslí zákon na najlepší záujem detí?

Veľvyslanci z trinástich krajín pred časom novelu kritizovali. Obávajú sa, že zákon nemyslí na najlepší záujem detí. Vyzývajú NR SR, aby pri opätovnom prerokovaní zvážila najlepší možný záujem dieťaťa v rámci svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z Haaghskeho dohovoru. A aby teda prispela k tomu, aby návratové konania boli čo najrýchlejšie a nie aby sa zdržiavali odvolaniami.

"Obávame sa, že prostredníctvom odvolaní dáme do rúk účastníkom konania možnosť prostredníctvom tohto odvolacieho konania neustále odďaľovať návrat detí do svojich krajín. Myslíme si, že v tomto prípade sa nejedná o najlepší záujem dieťaťa, ktoré sa SR zaviazala ochraňovať tým, že pristúpila k Haaghskemu dohovoru o návrate unesených detí do cudziny," vyhlásil veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling v mene 13-tich veľvyslanectiev.


Ocenil doterajší slovenský zákon, ktorým sa zredukovalo zneužívanie možnosti jednotlivých strán konania odvolať sa. "Obávame sa, že schválenie takejto právnej normy (
v jej súčasnom znení by bolo krokom späť," poznamenal Sterling. Zdôraznil potrebu mať na zreteli najlepší možný záujem dieťaťa. "Myslím si, že dieťa, ktoré zotrváva v právnom vákuu preto, že jednotlivé strany sa neustále odvolávajú, nie je jeho najlepším záujmom," doplnil Sterling.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá