Čaplovič prezradil podmienky, za akých budú môcť žiaci na gymnáziá

Aktualizované:
Čaplovič prezradil podmienky, za akých budú môcť žiaci na gymnáziá
Zdroj foto: SITA
Cesta na gymnáziá a stredné odborné školy s maturitou bude od septembra 2014 komplikovanejšia. Rozhodla o tom vláda vrátane šéfa rezortu školstva Dušana Čaploviča.

Vládny kabinet na dnešnom rokovaní schválil novelu zákona o odbornom vzdelávaní, podľa ktorej budú môcť gymnáziá prijať len žiakov, ktorí na konci druhého polroka ôsmeho ročníka a na konci prvého polroka deviateho ročníka nemali priemer známok horší ako 2,0.

Podmienku budú musieť žiaci dodržať aj v druhom polroku deviatky. Do priemerného prospechu sa nezarátajú známky z výchovných predmetov. Na odborných školách s maturitou budú mať zelenú len žiaci, ktorých známky nepresiahli priemer 2,75. Okrem toho budú musieť záujemcovia o gymnáziá aj odborné školy splniť podmienky prijímacieho konania.

„Na štúdium študijného odboru strednej školy bude možné bez prijímacej skúšky prijať len žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,“ uvádza ministerstvo v predkladacej správe k novele. Norma umožňuje tiež získať nižšie stredné vzdelanie na odbornej škole žiakom, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. Rezort školstva chce novelou zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a podporiť štúdium v odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, avšak v súčasnosti majú nízky počet absolventov.

Novela mení tiež mechanizmus stanovenia počtu tried prvých ročníkov stredných škôl, ktoré sú financované normatívom z rezortu školstva. Po novom bude tento počet určovať samosprávny kraj vo všeobecne záväznom nariadení. To má vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a prognóz o vývoji trhu práce. O počtoch tried majú samosprávne kraje rokovať s krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu, v ktorej budú mať účasť i zriaďovatelia súkromných aj cirkevných stredných škôl. Zákon dáva ministerstvu školstva kompetenciu v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o navýšení počtu tried na návrh zriaďovateľa súkromnej alebo cirkevnej školy.

Proti kompetencii samosprávnych krajov rozhodovať o počte tried protestovali rodičia hromadnou pripomienkou, ktorú podpísalo asi 4000 ľudí. Návrh pripomienkovala aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá označila za konflikt záujmov, ak má o nových triedach rozhodovať samosprávny kraj, keď sám školy zriaďuje. Ministerstvo tak materiál predkladá s dvoma rozpormi s asociáciou. Celkovo bolo k návrhu zaslaných 185 pripomienok.

Pravidelne sa budú zverejňovať aj informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl podľa jednotlivých krajov, stredných škôl a odborov vzdelávania. Na základe požiadaviek trhu práce bude rezort školstva v spolupráci s ministerstvom práce a so stavovskými a profesijnými organizáciami vytvárať zoznam odborov vzdelávania, ktoré nie sú potrebné na trhu práce.

Financie na výchovu nemajú končiť inde

Cieľom ministra školstva je dosiahnuť, aby sa finančné prostriedky určené na podporu výchovy a vzdelávanie detí aj reálne využili na tento účel. Vláda dnes preto schválila novelu zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá mení spôsob financovania centier voľného času. Ako po rokovaní kabinetu poukázal šéf rezortu, pri doterajšom prerozdeľovaní financií bola veľká netransparentnosť a v niektorých centrách boli aj tzv. čierne duše.

"Mojím cieľom je, aby v maximálnej miere zdroje, ktoré sú transformované do miestnej, obecnej a regionálnej samosprávy boli poskytnuté a využívané na podporu výchovy a vzdelávania detí," vyhlásil Čaplovič. V tejto súvislosti avizoval ďalšiu zmenu legislatívy tak, aby samosprávy museli peniaze pre deti využívať na deti.

"Každé dieťa vo veku od piatich do 14 rokov má nárok na 192 eur ročne na podporu týchto aktivít," poukázal s tým, že nový systém financovania má zabezpečiť, aby sa tieto peniaze k deťom aj dostali. "Takýmto spôsobom budeme vedieť lepšie kontrolovať, či obec či mesto dáva 192 eur ročne na dieťa, alebo to úmyselne znižuje," vysvetlil. Podotkol, že v niektorých prípadoch dávali samosprávy na voľnočasové aktivity detí iba polovicu určených prostriedkov a zvyšok používali na inú činnosť.

Okrem zmeny financovania centier voľného času kabinet odobril aj zmeny v odbornom vzdelávaní. Poslanci samosprávy tak budú rozhodovať o tom, koľko nových tried bude každý školský rok otvorených na stredných školách. Ako poznamenal Čaplovič, nikto lepšie nepozná situáciu ako regionálne parlamenty. Sprísnením podmienok na prijatie na gymnáziá a odborné školy sa podľa jeho slov sleduje skvalitnenie vzdelávania. "Ak sa teraz neurobia zásadné opatrenia, tak v budúcnosti ekonomicky nemôžeme prežiť," zdôraznil.

Záznam z Čaplovičovej TB po rokovaní vlády

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá