Vláda prebrala zlúčenie tajných služieb, dopravu i boj s mafiou

Vláda prebrala zlúčenie tajných služieb, dopravu i boj s mafiou
Zdroj foto: SITA
Kabinet Roberta Fica sa dnes venoval rôznorodým témam. Odsúhlasil zlúčenie vojenských tajných služieb, prebral boj proti organizovanému zločinu a okresal aj peniaze na dopravné projekty.

Boj proti mafii bol úspešný, problémom je kriminalita maloletých

Polícia vlani výrazne eliminovala činnosť troch vetiev zločineckých skupín pôsobiacich v regióne Bratislavy a rozložili 24 organizovaných skupín. Vyplýva to zo Správy o bezpečnosti SR za rok 2011, ktorú dnes prerokovali ministri.

Organizovaný zločin aj v roku 2011 naďalej charakterizovala regionálna pôsobnosť skupín, ktoré majú vymedzené sféry vplyvu - u niektorých však prekračoval hranice jedného regiónu. Skupiny páchajú širokú škálu druhov trestnej činnosti s cieľom maximalizácie zisku. Stúpa tendencia medzinárodného pôsobenia. Najmä pri ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti spojenej s daňovým systémom to kládlo veľké nároky na medzinárodnú policajnú spoluprácu, čo komplikovalo, resp. predlžovalo trestné konanie.

Historické minimum zaznamenala polícia v počte nových prípadov násilnej kriminality - v porovnaní s rokom 2010 ich bolo o 530 menej. Pokračoval však postupný nárast počtu trestných činov spáchaných maloletými a mladistvými páchateľmi, ktorých bola tretina z celkového počtu. Podľa navrhovanej správy sa ich dopustili najmä príslušníci sociálne slabších alebo neúplných rodín, z výchovných ústavov a podobne. Vlani polícia evidovala 181 246 trestných vecí, z toho bolo 92 873 trestných činov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2010) je to o 2 379 menej. Zaznamenaný prírastok trestnej činnosti je tretí najnižší v histórii SR. Z uvedeného počtu objasnili 52 639 trestných činov.

Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi sa tradične vyznačovala vysokou latentnosťou, pretože obete z obavy pred pomstou zo strany páchateľov len zriedka vyhľadajú pomoc polície, prípadne niektorej z mimovládnych organizácií. Z rovnakého dôvodu obete odmietajú s policajtmi aj spolupracovať. Odhalili 19 takýchto trestných činov, čo je o 10 viac ako v roku 2010, objasnili jeden. Najčastejším dôvodom tejto trestnej činnosti bolo prostitúcia, najmä v zahraničí. Slovensko je naďalej tranzitnou krajinou tejto kriminality, okrem toho niektoré obete od nás aj pochádzajú.

Najčastejšie zneužívanou omamnou a psychotropnou látkou bola vlani, tak ako v predchádzajúcich rokoch, marihuana, ktorej užívanie je rozšírené najmä medzi mládežou. "Väčšia časť dopestovanej marihuany bola určená pre zahraničný trh, predovšetkým maďarský," uvádza sa v správe. Dovoz a distribúciu heroínu, ktorého časť ostala na slovenskom trhu, mali pod kontrolou osoby albánskeho etnika, prípadne krajín bývalej Juhoslávie. Kokaín pochádzal z krajín Južnej Ameriky a do Európy ho dopravili cez západoafrický región. Na jeho dovoze a distribúcii sa na vyšších úrovniach podieľali osoby albánskeho etnika, distribúciu na nižších úrovniach zabezpečovali skupiny slovenských páchateľov, ktoré sa zaoberajú aj distribúciou metamfetamínu. V súvislosti s drogovou kriminalitou bolo oproti roku 2010 objasnených o 38 percent trestných činov viac.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa podarilo vlani objasniť o 1 364 viac prípadov ekonomickej trestnej činnosti. Medziročný nárast predstavuje 68 percent, pomohli mu najmä vyriešené prípady krátenia dane a poistného. Škody spôsobené ekonomickou kriminalitou dosiahli 438,933 milióna eur. Rástol počet podvodov v nákladnej doprave tovarov, pričom najčastejšie dochádzalo k odcudzeniu kamióna aj s tovarom. Napriek tomu, že majetková kriminalita dlhodobo predstavuje najväčší podiel na celkovej kriminalite (v roku 2011 takmer 47 percent), v hodnotenom období zaznamenali najnižší počet zistených majetkových trestných činov v histórii Slovenska. Najviac prípadov pribudlo v Bratislavskom kraji.

 

Vojenskí tajní sa zlúčia do jednej organizácie

Slovensko smeruje k zlúčeniu dvoch vojenských tajných služieb do jednej, kabinet dnes schválil návrh novely zákona z dielne rezortu obrany, ktorá to umožní. V prípade odsúhlasenia normy v parlamente sa od 1. januára 2013 kontrarozviedka, teda Vojenské obranné spravodajstvo a rozviedka - Vojenská spravodajská služba zlúčia do jednej špeciálnej služby.

Názov novej služby bude Vojenské spravodajstvo a má plniť úlohy vnútorného aj zahraničného spravodajského zabezpečenia obrany Slovenska. V súčasnosti sa VSS zameriava na rozviednu činnosť s cieľom získavať informácie zo zahraničia, úlohou VOS je zasa eliminovať činnosť zahraničných služieb na území Slovenska. Po novom bude rozviedka aj kontrarozviedka podliehať jednému riaditeľovi, podobne, ako je to pri Slovenskej informačnej službe.

Návrh kritizoval bývalý minister obrany a poslanec Martin Fedor, podľa ktorého zlúčenie nie je riešením. Myslí si, že v prvom rade treba odstrániť duplicity v úlohách spravodajských služieb. "Dnes robia všetci všetko. Ich úlohy a kompetencie sa prekrývajú takmer na vlas. Musí nastať deľba úloh," povedal. Podľa Fedora vojenské spravodajstvo by sa malo venovať výlučne činnosti pôsobnosti našich ozbrojených síl, teda jeho pôsobnosť by sa mala zúžiť len na pôsobenie ozbrojených síl nielen vo vnútri štátu, ale aj v misiách, pri spravodajskej ochrane našich vojakov. Fedor tiež navrhuje zásadnú organizačnú zmenu, podľa ktorej by Vojenské spravodajstvo malo byť opäť podriadené generálnemu štábu. "Takto to kedysi bolo. Podriadenosť pod ministra sa udiala v 50-tych rokoch po radách sovietskych poradcov," uviedol.

Podľa ministra obrany Martina Glváča (Smer-SD) je Fedorov návrh absurdný. "Je pravdou, že som otvorený návrhom na efektívne fungovanie a kontrolu zlučovaného vojenského spravodajstva, ale návrh pána poslanca Fedora je taký neodborný, že je až absurdný. Skúšam si predstaviť, ako by ma napríklad na rokovaní ministrov obrany krajín V4 pri téme vojenské spravodajstvo musel za rokovacím stolom vystriedať náčelník generálneho štábu, pričom za stolom by sedeli zvyšní traja ministri obrany," povedal Glváč.

Premiér Fico považuje za otvorenú tému aj celkové integrovanie Slovenskej informačnej služby s vojenskými tajnými službami, resp. zlúčeným vojenským spravodajstvom. „Prvý krok, ktorý chceme urobiť, je zlúčenie vojenských tajných služieb, potom budeme diskutovať o vzťahu SIS a zlúčenej vojenskej tajnej služby, čiže v tomto okamihu hovoríme o medzikroku,“ povedal Fico koncom mája.


Peniaze na dopravné projekty sa znížia

Celkové zdroje Operačného programu Doprava sa po presune 55 mil. eur do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozhodnutím vlády znížia na 3,79 mld. eur alebo o 1,43 %. Realokované peniaze Európskej únie a štátneho rozpočtu pôjdu na realizáciu projektov na podporu rozvoja malých a stredných podnikov.

Vláda v stredu schválila návrh revízie Operačného programu Doprava, ktorý predložil minister dopravy Ján Počiatek v nadväznosti na schválenie realokácie finančných prostriedkov medzi viacerými operačnými programami zo 16. mája. Schválené peniaze na realokáciu boli v programe Doprava pôvodne určené na výstavbu rýchlostných ciest. V tom istom programe sa v rámci vnútorných zmien zároveň o 55 mil. eur znížia prostriedky na rozvoj infraštruktúry integrovaných dopravných systémov vzhľadom na nízku úroveň ich čerpania. Podľa rezortu dopravy má to znížiť prípadné riziko nevyužitia vyčlenených zdrojov. Peniaze v uvedenej výške sa pritom presunú na financovanie výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť. Tento projekt bude preradený spomedzi rýchlostných ciest k diaľniciam, čím sa zmení aj zdroj jeho financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na Kohézny fond Európskej únie.

Ministerstvo dopravy považuje cestnú infraštruktúru za kľúčovú z hľadiska zvládnutia narastajúcej prepravy. Preto navrhlo, aby zdroje uvoľnené v prospech programu KaHR boli na rozvoj cestnej infraštruktúry doplnené v plnej výške z interných zdrojov. Návrh revízie OPD schválil monitorovací výbor programu na deviatom zasadnutí, ktoré sa konalo v Trenčianskych Tepliciach 31. mája a 1. júna. V rámci celkovej realokácie zdrojov z eurofondov a zo štátneho rozpočtu prejde z Operačného programu

Informatizácia spoločnosti do programu KaHR 170 mil. eur a do toho istého programu odíde z dopravy 55 mil. eur. Z programu Vzdelávanie do programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa navyše presunie 70 mil. eur. Realokované peniaze majú ísť na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá