Písomné maturity potrvajú do piatka, preveria desaťtisíce študentov

12.3.2019 08:49

Pre viac ako 43-tisíc stredoškolákov sa začali maturitné skúšky. Do piatka budú učitelia overovať študentov zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Skúšky absolvuje viac ako 43.100 maturantov zo 706 stredných škôl.

Týždeň otvorí test a slohová práca

Pre viac ako 43 100 maturantov zo 706 stredných škôl sa začínajú písomné maturity. Ako informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, do piatka 15. marca budú overovať vedomosti študentov maturitného ročníka zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazyka. Maturitu organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Týždeň písomných maturít tradične otvára externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú absolvuje približne 39 500 žiakov. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká aj takmer 1 800 maturantov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V stredu 13. marca budú všetci písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Dominuje angličtina

"Najčastejšie si maturanti opäť vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 200 žiakov, čo predstavuje 84 percent všetkých maturantov. Nasleduje nemčina (2 858 žiakov) a ruština (876 žiakov). Francúzštinu si vybralo 24 maturantov, španielčinu 13 a iba jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka. Nasledujúci deň, vo štvrtok 14. marca, čaká externý test z matematiky približne 6 000 maturantov, ktorí si vybrali tento predmet," informuje rezort školstva. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 15. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského (1 786 maturantov) a ukrajinského (18 maturantov) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko dnes a v piatok o 12:20 a zverejnené na www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

Maturita elektronickou formou

Ministerstvo školstva takisto informuje, že žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou. Týka sa to maturity zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 1 500 žiakov z približne 90 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme školám doručia 3. až 6. mája. Náhradný termín písomných maturít určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 9. až 12. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok