Učitelia odmietajú nový zákon, podľa rezortu je v ich prospech

4.3.2019 12:20

Počas celej tvorby zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch ministerstvo školstva rokuje s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňuje pripomienky a požiadavky z ich strany.

Nevedeli dôvod rušenia

Rezort tak reaguje na tlačovú besedu petičného výboru, ktorý zbiera podpisy za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch. Výboru na príprave zákona chýbala väčšia participácia s učiteľmi. „Nezískali sme napríklad spätnú väzbu, prečo sa ruší kreditový príplatok. Podľa nového zákona sa má riaditeľ školy vzdelávať až 320 hodín v programoch, ktoré učia administratívne riadiť školu. Ministerstvo školstva odstránilo zo zákona, aby si škola zisťovala spätnú väzbu o svojej práci. Práve tá slúžila na to, aby si škola dala nové ciele," vysvetlila na tlačovej besede Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl.

Rezort školstva tvrdí, že oproti pôvodnému návrhu zákona sa rozšírili možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie sa predĺžilo na sedem rokov, rovnako ako aj platnosť príplatkov za vzdelávanie v profesijnom rozvoji, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo či vzrástol príplatok za jazykovú skúšku.

„Všetky tieto dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby sa v budúcnosti neznižovali 12-percentné príplatky v novom vzdelávacom systéme," uviedlo ministerstvo s tým, že zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch prešiel riadnym legislatívnym procesom s predĺženými lehotami a prináša zvýšenie ochrany zamestnancov pred patologickým správaním, zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov.

Podľa Crmomana premrhali príležitosť

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman tvrdí, že ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný.

Kabinet schválil 9. januára návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zákon je momentálne v druhom čítaní v parlamente.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok