Vláda zasadla v gemerskej obci, regiónu rozdelí vyše milión eur

13.2.2019 12:52

Peniaze na zimný štadión, obnovu kultúrneho domu, či na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Aj o tom rozhodovala vláda na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. Celkovo rozdelila viac ako jeden milión eur. Hoci ide o región s najvyššou nezamestnanosťou, za dva roky sa aj tam podarilo znížiť počet ľudí bez práce o desať percent.

Nezamestnanosť by mohli znížiť sociálne podniky

Ako na tlačovej besede uviedol podpredseda vlády SR pre investície Richard Raši, vláda schválila navyše aj dva projekty obcí v sume 65-tisíc eur. Najvyššiu čiastku z pôvodného milióna eur získa projekt vybudovania hľadiska na zimnom štadióne na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Ostatné prostriedky si rozdelia obce na rôzne projekty rekonštrukcií miestnych komunikácií a objektov, cirkevné organizácie, športové kluby a ďalšie subjekty na rozvojové projekty. Vláda schválila aj dva projekty v rámci podpory športu z iných okresov Slovenska. „Na dobudovanie zimného štadióna v Žiari nad Hronom vláda schválila 500-tisíc eur a pre mesto Trenčín na rekonštrukciu zimného štadióna milión eur,“ doplnil vicepremiér.

V okrese Rimavská Sobota zvýšili ministri podporu o 50-tisíc eur pre obec Číž, kde sa nachádzajú jedinečné kúpele s jódovou vodou, na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Naviac schválili aj 15-tisíc eur pre obec Jesenské na interiérové úpravy a rekonštrukciu miestneho domu kultúry. „Okrem toho sme vyriešili aj problém obce Teplý Vrch na podporu cestovného ruchu, kde sme našli spôsob, ako budú môcť byť z regionálneho príspevku financované projekty obce,“ dodal Raši.

Dôležitá je pre okres Rimavská Sobota podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera aj oblasť súvisiaca s dlhodobo nezamestnanými, „pretože až 65 percent všetkých evidovaných na úrade práce sú dlhodobo evidovaní nezamestnaní a sú tu špecifiká tejto štruktúry, keďže z tých 7 742 evidovaných je 4 500 bez ukončeného základného vzdelania alebo len s ukončeným základným vzdelaním“. Ako ďalej uviedol, za päť rokov sa tu podarilo znížiť počet dlhodobo nezamestnaných z 11-tisíc na 4 500, čo znamená, že 6 500 ich ubudlo a podarilo sa ich zamestnať.

Rezervu má okres Rimavská Sobota v rámci akčného plánu podľa Richtera vo vytváraní sociálnych podnikov, ktoré tu zatiaľ nevznikli. „Akčný plán predpokladá sedem sociálnych podnikov a myslím si, že je tu veľmi dôležité vytvárať tieto podniky aj pre tých dlhodobo nezamestnaných s nižším ukončeným vzdelaním. Číslo sedem nemusí byť konečné, ale je dôležité, aby prejavili záujem obce, mimovládky, alebo mestá,“ doplnil minister práce s tým, že v okrese Rimavská Sobota je veľký potenciál pre tvorbu sociálnych podnikov. Ako uviedol starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi, v ich obci by už v tomto roku mali registrovať sociálny podnik, kde by mali pracovať aj štyria Rómovia, ktorých si už vyskúšali a zamestnali cez úrad práce.

Má sa vynaložiť viac ako 150 miliónov eur

Medzi najmenej rozvinuté okresy je v súčasnosti zaradených 20 okresov na Slovensku. Okres Rimavská Sobota bol do tohto zoznamu zaradený 15. decembra 2015 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dôvodom bola dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti, ktorá v máji 2016 dosiahla 25,87 percenta. Ku koncu minulého roka bola miera evidovanej nezamestnanosti v tomto okrese 16,15 percenta.

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota schválila vláda na výjazdovom rokovaní 26. júna 2016 a odvtedy bol dvakrát aktualizovaný. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 2 300 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018 bolo už vytvorených 2 790 pracovných miest s podporou Regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov. Za sledované obdobie od februára do decembra 2018 bolo vytvorených 1 018 pracovných miest.

Na realizáciu akčného plánu sa má do roku 2020 vynaložiť 157 miliónov eur, z toho 112 miliónov z EŠIF, pričom v súčasnosti už majú subjekty na svoje projekty uzavreté zmluvy v celkovom objeme viac ako 48 miliónov eur. Ide o projekty napríklad z oblasti vzdelávania, projekty pre podporu a oživenie miestnych akčných skupín, zavádzanie inovatívnych technológií do výrobných procesov, prípadne modernizácie nemocnice a rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Na obdobie rokov 2016 až 2020 vláda schválila okresu regionálny príspevok 6,36 milióna eur, ktorý sa má čerpať po etapách v jednotlivých rokoch. V hodnotenom období bolo zazmluvnených 12 žiadostí o čerpanie regionálneho príspevku 1 481 779 eur. Za celé obdobie bolo v okrese Rimavská Sobota zazmluvnených 2,62 milióna eur, pričom vyplatená suma na tieto projekty predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok