Gréci tvrdo pocítia prípadný návrat k drachme

TASR
16.6.2012 10:05

Menové reformy mávajú vážne dôsledky na obyvateľstvo danej krajiny. Grékov sa tiež tvrdo dotkne, ak ich krajina po nedeľných (17.6.) voľbách vystúpi z eurozóny a vráti sa k drachme. Tento proces nemožno porovnávať s prechodom drachmy na euro pred desiatimi rokmi. V roku 2002 nešlo o menovú reformu, ale len o majetok uchovávajúci zmenu meny.

Gréci tvrdo pocítia prípadný návrat k drachme
SITA

Aký ťažký by bol návrat Grécka k vlastnej mene, bude závisieť predovšetkým od disciplíny obyvateľstva a jeho pripravenosti akceptovať ťažkosti spojené s takýmto prechodom. Prinajmenšom rovnako dôležitá bude aj schopnosť vlády, aby tento proces nastavila takým spôsobom, aby bol sociálne únosný a dal obyvateľstvu perspektívu.

Bankoví experti rovnako ako predstavitelia elitnej francúzskej IESEG School of Management považujú za možné všetky scenáre - od kontrolovaného prechodu na drachmu za finančnej pomoci Európskej únie (EÚ) až k chaotickému odchodu z eurozóny, ktorý by mal výrazný negatívny vplyv na ekonomiku a ohrozil štátne usporiadanie krajiny.

Existuje niekoľko mechanizmov, ktoré sú súčasťou každej menovej reformy, na ktoré by sa mali Gréci v prípade odchodu z eurozóny pripraviť. Predpokladá sa pritom, že všetky domáce pohľadávky a záväzky, vrátane úverov a dôchodkov, prevedú na nové drachmy v pomere jedna k jednej.

V hypotetický deň D by sa banky zatvorili až do odvolania. Vláda zmrazí všetky eurové aktíva bánk v centrálnej banke s výnimkou kont, ktoré majú v bankách zahraniční klienti. Zmrazené eurové rezervy sa potom premenia na drachmy rovnako ako úvery centrálnej banky.

Nová mena sa potom začne obchodovať na devízovom trhu, čo povedie k jej prudkému oslabeniu. Okrem všetkých rizík, ktoré sú s tým spojené, to zároveň poskytuje šancu stabilizovať zahraničné obchodné bilancie Grécka.

Aby vláda zabránila náporu na banky, môže sporiace účty v novej meny dočasne zmraziť. Na zamedzenie odlevu kapitálu by sa zrejme zaviedli kontroly kapitálových tokov, aj keď tie nie sú zlučiteľné s pravidlami EÚ.

Počas prechodnej fázy, než sa vytlačí nová mena a dá do obehu, v Grécku by sa mohli dočasne používať označené eurobankovky. Počas tohto obdobia by boli jediným legálnym platidlom, pričom neoznačené eurobankovky by napríklad v obchode nemohli byť prijaté.

Skúsenosti však ukazujú, že takýto prechod sa neudeje bez problémov. Gréci napríklad už týždne vyberajú z bánk svoje úspory. Ľudia sa pripravujú na to, že po vystúpení z eurozóny sa istý čas budú dať kúpiť tovary každodennej spotreby a služby len za tvrdú menu. Tiež nemožno vylúčiť vznik čierneho eurového trhu. To sa zmení až vtedy, keď sa ukážu jasné signály, že s novou menou

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok