Inšpekcia nepotvrdila ani nevyvrátila mobbing na pracovisku TSK

Niektorí zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa sťažovali na svoju nadriadenú - vedúcu odboru školstva. Podľa nich dochádzalo z jej strany k mobingu, teda psychickému týraniu. Inšpektorát práce ale šikanu na pracovisku nepotvrdil.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá