Fico sa dohodol s Mostom: Agendu menšín preberie Nagy

Aktualizované:
Fico sa dohodol s Mostom: Agendu menšín preberie Nagy
Zdroj foto: SITA
Splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny sa stáva bývalý dlhoročný poslanec parlamentu Lászlo Nagy. Meno je výsledkom dohody so stranou Most-Híd, kde je Nagy členom predsedníctva.

Splnomocnenec sa zodpovedá priamo exekutíve, pričom je v podstate jej poradným orgánom. Svoje aktivity bude koordinovať s vedúcim úradu vlády a s príslušnými ministrami. K jeho hlavným úlohám patrí príprava a realizácia strednodobých a dlhodobých opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín. Rovnako to platí pri kultúrnych hodnotách menšín. Taktiež podporuje ich participáciu na riešení vecí verejných. Dbať má aj o skvalitnenie ich výchovy a vzdelávania.

Spolupodieľať sa bude na tvorbe koncepčných materiálov súvisiacich s postavením a právami menšín. Dôležitá bude jeho funkcia gestora v rámci dotačného systému úradu vlády pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov na ochranu a podporu zachovania a rozvoja identity a kultúry národnostných menšín.
Predkladať bude v rámci tvorby legislatívnych a nelegislatívnych opatrení návrhy súvisiace s výchovou a vzdelávaním menšín, ako aj so skvalitnením výučby slovenského jazyka pre ich príslušníkov.

Záznam TB premiéra po rokovaní vlády

Nagy chce byť splnomocnencom pre všetky menšiny


Splnomocnenec vlády pre menšiny bude podľa Nagya splnomocnencom pre všetky národnostné menšiny, nie iba pre maďarskú. Toto tvrdenie mieni Nagy dokázať aj personálnym obsadením svojho úradu. "V úrade budú pracovať kvalifikovaní odborníci aj iných národností ako maďarskej," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave. Ako splnomocnenec plánuje úzko spolupracovať so všetkými orgánmi štátnej a verejnej správy, s mimovládnymi organizáciami, politickými subjektmi aj s odborníkmi na postavenia národnostných menšín.

Nagy tiež oznámil, že po dohode s predsedom Mostu-Híd Bélom Bugárom pozastavil svoju funkciu v predsedníctve a Republikovom výbore. Bugárovci tak budú dopĺňať predsedníctvo. Nagy by v ňom vraj mohla nahradiť Andrea Vitkóová, ktorá pôsobí v štúrovskom zastupiteľstve ako poslankyňa. Za Most-Híd kandidovala aj v tohtoročných parlamentných voľbách.

Šéf klubu Mostu-Híd László Solymos želá svojmu kolegovi veľa úspechov v novej funkcii a teší ho prijatý štatút splnomocnenca. A to aj v súvislosti so zrušením postu vicepremiéra pre menšiny, ktorý zastávala strana v minulom volebnom období. "Je nám ľúto, že nebol zachovaný post vicepremiéra pre menšiny a jeho úrad. Považujeme to za krok späť, čo sa týka národnostných menšín," povedal. Vytvorenie postu splnomocnenca a schválenie jeho kompetencií ho teší. "Považujeme to za pozitívum," poznamenal.

Solymos vysvetlil, že post splnomocnenca prijala strana preto, že je jediným subjektom v parlamente, ktorého jedným zo základných hodnôt je ochrana práv menšín. "Žiadna iná parlamentná strana nedisponuje ani poznatkami, ani odborným zázemím, ktoré by zodpovedalo zodpovednosti a rozsahu tejto funkcie," zdôvodnil Solymos. Poznamenal, že je v záujme každej strany hájiť svojich voličov, čo pre Most-Híd znamená hájiť záujmy aj národnostných menšín. "Značnú časť našich voličov tvoria práve príslušníci národnostných menšín. Preto je našou povinnosťou ujať sa tejto možnosti," zdôraznil.

Nagy sa bude venovať národnostnej kultúre a vzdelávaniu a tiež právnemu postaveniu národnostných menšín. "V oblasti kultúry národnostných menšín to budú otázky podmienok fungovania kultúrnych, umeleckých, mediálnych a iných inštitúcií jednotlivých národností, ale aj otázky financovania národnostnej kultúry," priblížil Nagy. V oblasti právneho postavenia menšín to budú podľa jeho slov otázky upravené v Ústave SR, jednotlivých zákonoch aj v medzinárodných zmluvných záväzkoch. Venovať sa bude aj jazykovým právam národnostných menšín.

Záznam z tlačovej besedy Mostu-Híd

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá