Pohorelá platiť nebude, obec sa so SOZA dohodla

Pohorelá platiť nebude, obec sa so SOZA dohodla
Zdroj foto: SITA
Obec sa so SOZA dohodla, že piesne, ktoré na podujatiach odzneli, nepodliehajú režimu právnej ochrany duševného vlastníctva.

Spor obce Pohorelá so Slovenským ochranným zväzom autorským (SOZA) je definitívne vyriešený. Pohorelá, ktorej hrozilo, že od nej bude SOZA súdne vymáhať platbu za použitie hudby na dvoch detských folklórnych podujatiach, nakoniec platiť nebude. Obec sa so SOZA dohodla, že piesne, ktoré na podujatiach odzneli, nepodliehajú režimu právnej ochrany duševného vlastníctva.

"V posledných dňoch sa v médiách rozoberal prípad, keď Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) podľa Autorského zákona vystavil obci Pohorelá faktúru za podujatia, na ktorých odzneli hudobné diela. Predseda Výboru SOZA oslovil starostu obce Pohorelá, ktorý mu vo vecnom a konštruktívnom rozhovore objasnil, že na týchto podujatiach boli použité len diela, ktoré nepodliehajú režimu právnej ochrany duševného vlastníctva," uvádza sa v spoločnom stanovisku, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce Pohorelá aj zväzu.

"SOZA toto vysvetlenie akceptoval. Obe strany sa dohodli, že podniknú opatrenia, aby sa v budúcnosti takýto prípad neopakoval. Predseda výboru a starosta považujú týmto celú záležitosť za vyriešenú a uzavretú," končí sa vyhlásenie.

Obec Pohorelá dostala od SOZA faktúru na 62,40  za "neoprávnené použitie hudobných diel bez licencie" na podujatí ku Dňu matiek a na Mikuláša. Na začiatku si usporiadatelia podujatí v Pohorelej nesplnili podľa SOZA zákonnú povinnosť - nahlásiť podujatie najneskôr desať dní pred konaním. Ak tak neurobí, tak sa predpokladá, že budú použité diela, na ktoré je potrebné mať licenciu. Keď inšpektorka SOZA zistila z webovej stránky obce, že podujatia boli, vybrala sa tam na inšpekciu. Starosta Jozef Kalman podpísal Záznam o kontrole a Inšpekčný záznam o zistenom používaní hudobných diel.

Podľa SOZA oba dokumenty potvrdzovali, že obec Pohorelá organizovala hudobné podujatia, počas ktorých boli použité chránené hudobné diela zastupovaných autorov. O porušení autorského zákona, ako aj o použití chránených hudobných diel údajne inšpektorka starostu riadne poučila. Obec Pohorelá tvrdila, že neporušila žiadnu zákonnú povinnosť a bola neoprávnene obvinená z porušenia autorských práv. Starosta Jozef Kalman tvrdil, že zápis podpísal v dobrej viere. Poplatok považovala obec za neoprávnený a bola rozhodnutá brániť sa aj na súde.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá