Colníci si posvietili na shisha bary, kontrola nedopadla najlepšie

Colníci z Colného úradu Bratislava kontrolovali v uplynulých týždňoch podniky predávajúce tabak do vodných fajok, kde sa dá tento tabak aj vyfajčiť. V shisha baroch zistili viaceré porušenia zákona a zaistili viac ako desať kilogramov tabaku do vodných fajok. Informovala hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková.

Nespĺňal zákonné podmienky

Colníci z Colného úradu Bratislava kontrolovali v uplynulých týždňoch podniky predávajúce tabak do vodných fajok, kde sa dá tento tabak aj vyfajčiť. V shisha baroch zistili viaceré porušenia zákona a zaistili viac ako desať kilogramov tabaku do vodných fajok. Informovala o tom hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková.

Bratislavskí colníci kontrolovali celkovo sedem prevádzok nachádzajúcich sa v hlavnom meste, v ktorých sa predáva tabak do vodných fajok. "Zistili, že predávaný tabak nespĺňal zákonné podmienky. Nebol totiž označený kontrolnými známkami, čím vzniklo podozrenie o riadnom preukázaní jeho pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia. Takéto zistenia sa týkali všetkých kontrolovaných prevádzok," uviedla Adamčíková. CÚ preto zabezpečil počas kontroly spolu viac ako desať kilogramov tabaku do vodných fajok.

Podlieha spotrebnej dani

CÚ Bratislava upozorňuje, že tabak do vodných fajok podlieha spotrebnej dani z tabakových výrobkov rovnako ako klasický tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Z tohto dôvodu sa na jeho distribúciu, označovanie a predaj vzťahujú rovnaké podmienky ako na klasický tabak. Predaj tabaku do vodných fajok sa musí realizovať len v uzatvorených spotrebiteľských baleniach označených slovenskou kontrolnou známkou, ktorú vydáva registrovaným podnikateľom Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

Predaj tabaku do vodných fajok z otvoreného spotrebiteľského balenia je preto zakázaný. Podnikatelia, ktorí ho takto predávajú, sa vystavujú hrozbe pokuty vo výške od 50 až do 10.000 eur. Vzhľadom na výsledky zistení bude CÚ Bratislava pokračovať v takýchto kontrolách.

Colníci tiež opätovne varujú pred následkami zhabania tovaru. Ak daňový subjekt v zákonnej lehote neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k jeho zadržaniu, prepadne a stáva sa majetkom štátu. CÚ je potom povinný ho zničiť, pričom náklady na likvidáciu znáša osoba, ktorej colníci tovar zabezpečili.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá