Rodičia sa kvôli Čaplovičovým zákonom obrátili na premiéra

Aktualizované:
Rodičia sa kvôli Čaplovičovým zákonom obrátili na premiéra
Zdroj foto: SITA
Rodičia, ktorí spustili podpisovanie hromadnej pripomienky proti novele zákona o odbornom vzdelávaní z dielne ministra školstva Dušana Čaploviča, sa obrátili listom na predsedu vlády Roberta Fica .

Hromadnú pripomienku už svojím podpisom podporilo viac ako 1600 ľudí elektronicky a 1500 ľudí na papierových hárkoch.

V liste premiérovi Iniciatíva rodičov za dobré školy vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, akým spôsobom sa predkladajú novely, ktoré zmenia zákony o odbornom vzdelávaní, a tiež zákon o financovaní škôl a školských zariadení. Podľa iniciátorov môžu navrhované zmeny v legislatíve závažne zmeniť sústavu škôl a školských zariadení na Slovensku, vzdelávací systém a systém záujmového vzdelávania a mimoškolskej činností a ich existenciu, fungovanie a financovanie.

„Návrhy zákonov s takýmito závažnými dôsledkami sa však predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania bez zodpovedajúcej regionálnej stratégie odborného vzdelávania, na ktorú sa odvolávajú, bez analýz možných dopadov a ekonomických analýz, bez odbornej diskusie a bez diskusie so zástupcami zainteresovaných  škôl a školských zariadení, odbornej verejnosti a rodičov,“ argumentujú rodičia.

Tvrdia tiež, že zákony môžu spôsobiť rušenie dobrých a kvalitných škôl, neopodstatnené zásahy do ich fungovania či drastické podfinancovanie záujmových a voľnočasových aktivít detí. „My, občania a rodičia detí, uvedomujúc si plnú a vážnu zodpovednosť za ich vzdelanie a kvalitné trávenie mimovyučovacieho času, sa cítime hlboko znepokojení a ohrození,“ adresujú rodičia premiérovi.

Predsedu vlády preto v liste žiadajú, aby predložené návrhy zákonov zaradil na rokovanie vlády až po tom, ako budú spracované a schválené stratégie vzdelávania, na ktoré sa návrhy odvolávajú. Podľa iniciátorov hromadnej pripomienky by dovtedy mali byť predložené aj analýzy dlhodobých dopadov, ekonomické  analýzy a súbory kritérií a indikátorov, na základe ktorých sa bude rozhodovať o existencii škôl a školských zariadení a ich financovaní.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá