Ekonomika vzrástla o 3%, stúpla aj priemerná mzda

TASR, TA3
6.6.2012 09:54

Ekonomika v 1. štvrťroku medziročne vzrástla o 3 %. Na základe spresnených údajov o tom informoval štatistický úrad a mierne nadol tak upravil svoj predchádzajúci rýchly odhad 3,1 %. Informoval aj o náraste priemernej mzdy na 770 eur.

V bežných cenách hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 4,4 % na 16,556 miliardy eur. V medzikvartálnom porovnaní sa produkcia hospodárstva po sezónnom očistení reálne zvýšila o 0,7 %. "Nižší prírastok tvorby HDP bol primárne dôsledkom výrazného spomalenia rastu zahraničného dopytu," konštatovali štatistici. Vývoz výrobkov a služieb sa medziročne zvýšil o 2,6 %, čo bolo o 14,2 percentuálneho bodu (p.b.) menej ako v 1. kvartáli 2011. Dovoz výrobkov a služieb klesol o 1,3 %. Čistý export bol napriek tomu naďalej hlavným zdrojom rastu HDP.

Zníženie domáceho dopytu o 0,7 % bolo podľa ŠÚ SR v rozhodujúcej miere spôsobené poklesom tvorby hrubého kapitálu o 4 %, z toho tvorby hrubého fixného kapitálu o 3,9 %. Konečná spotreba domácností sa znížila o 0,1 %. Minuloročnú úroveň prevýšila konečná spotreba verejnej správy o 0,4 % a spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 0,5 %.

Na celkovom objeme pridanej hodnoty 15,111 miliardy eur mal dominantný podiel priemysel 35,9 %. Významný bol aj podiel obchodu, dopravy a skladovania, ubytovacích a stravovacích služieb 18,5 %, verejnej správy, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci 12,9 %. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2011 najviac vzrástol podiel vo verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci o 0,7 p. b.. Najväčší pokles bol v stavebníctve o 1,2 p. b.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva na Slovensku za prvý štvrťrok medziročne stúpla o 3,2 %. Dosiahla tak úroveň 770 eur, informoval tiež ŠÚ. Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu dosiahli zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach, a to 1751 eur. Za nimi nasledovala mzda v informačných a komunikačných činnostiach, 1687 eur a dodávke elektriny, kde dosiahla úroveň 1333 eur. 

Naopak, najnižšiu mzdu mali v 1. štvrťroku zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 464 eur. Tiež zamestnanci v ostatných činnostiach, ktorí zarábali v priemere 508 eur a v stavebníctve, kde dosiahla mesačná mzda 569 eur.

"V porovnaní s 1. štvrťrokom 2011 vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda v prevažnej časti odvetví," informoval ŠÚ SR. Najvyšší relatívny prírastok bol pritom vo finančných a poisťovacích činnostiach, a to 9,6 %. Priemerná mzda sa znížila len v administratívnych službách o 9,8 % a v ťažbe a dobývaní, kde klesla o 5,5 %. Z regionálneho hľadiska dosiahli najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v Bratislavskom kraji, a to 1015 eur. V ostatných krajoch sa hodnota mzdy pohybovala od 562 eur v Prešovskom kraji do 704 eur v Trnavskom kraji.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok