Cirkev je proti oplodneniu cez darované gaméty

TA3
3.6.2012 15:27

Katolícka cirkev sa stavia proti umelému oplodneniu prostredníctvom „darovania“ ľudských gamét, teda vajíčok alebo spermií. Cirkev odmieta argument, že pri takomto oplodnení ide o pomoc bezdetným párom.

Cirkev je proti oplodneniu cez darované gaméty
SITA

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko, podľa ktorého je takéto darovanie pohlavných buniek v rozpore s prirodzeným právom dieťaťa byť počaté v kontexte manželskej lásky ako dieťa, ktoré skutočne pochádza od daného manželského páru – muža a ženy. Ak sa manželský pár rozhodne uskutočniť rodičovstvo prostredníctvom „darcovstva“ spermie cudzieho muža alebo prostredníctvom oplodnenia vajíčka, ktoré nepochádza od manželky, zasahuje tým podľa cirkvi podstatne do utvárania biologického základu identity dieťaťa. „Ak by „darovanou“ spermiou bola umelo oplodnená žena, ktorá žije sama bez manželského partnera (nevydatá, vdova, homosexuálna osoba), situácia sa stáva ešte závažnejšou, keďže sa porušuje aj právo dieťaťa mať obidvoch rodičov,“ uvádza sa v stanovisku.

Podľa cirkvi ide o porušenie práva, pretože dieťa osamotenej ženy, dosiahnuté z umelého oplodnenia, nemá otca nie z dôvodu nepredvídanej okolnosti (napr. smrť otca pred narodením dieťaťa) alebo pre nespravodlivosť (napr. opustenie matky zo strany otca), ale z dôvodu „premysleného“ rozhodnutia a uskutočnenia danej technologickej procedúry.

Aj keby sterilný manželský partner dal súhlas na umelé oplodnenie pomocou gamét „darcu“, nezmení to podľa cirkvi negatívnu mravnú podstatu tohto úkonu. Heterológne umelé oplodnenie porušuje vnútornú jednotu manželov, čím zároveň narúša jednotu, ktorá navzájom spája rodičov s deťmi a deti s rodičmi, falšuje prirodzený poriadok otcovstva a materstva a rozvracia ich charakteristické črty.

Cirkev odmieta argument, že pri takomto oplodnení ide o pomoc bezdetným párom. „Je to falošný názor,“ konštatuje komisia, ktorá sa tým zaoberala. Podľa cirkvi tento názor dostatočne nerešpektuje fakt, že pri darcovstve gamét sa nedarujú hocijaké bunky, ale také, ktoré nielen umožňujú vznik nového ľudského života, čiže počatie dieťaťa, ale spoluurčujú aj jeho biologickú identitu. „Darca“/„darkyňa“ gamét sa stáva podľa cirkvi skutočným genetickým rodičom dieťaťa.

Anonymita „darcu“ gamét zas podľa cirkvi nerešpektuje právo dieťaťa poznať svoj biologický (genetický) pôvod. Môže viesť aj k iným závažným následkom. Ide napríklad o situácie, keď by sa niekto mohol stať otcom veľkého počtu detí narodených rôznym matkám, ale zostal by vo vzťahu k nim ako otec skrytý. Takéto prípady sa už v niektorých krajinách vyskytli. „Vzniká tiež riziko, že by niektoré z týchto detí mohli nevedome uzatvoriť manželstvá s vlastnými súrodencami (incest),“ upozorňuje cirkev.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok