Smer chce sprísniť podmienky chovu šeliem

SITA
1.6.2012 11:02

Poslanec NR SR Ján Podmanický (Smer-SD) chce sprísniť podmienky chovu pre nebezpečné živočíchy, ako sú napríklad medveďovité a mačkovité šelmy.

Smer chce sprísniť podmienky chovu šeliem
SITA

„Bez ohľadu na to, že sú splnené podmienky ustanovené platnými právnymi predpismi, prítomnosť týchto tried nebezpečných živočíchov, negatívne pôsobí na kvalitu a bezpečnosť života obyvateľov obce,“ povedal poslanec.

Podmanický upozornil, že podľa platného zákona o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva o chove nebezpečných živočíchov je potrebné v prípade záujmu o chov nebezpečného živočícha, získať rozhodnutie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Žiadateľ je okrem iného povinný k žiadosti priložiť vyjadrenie obce k chovu nebezpečných živočíchov.

„V zákone, ani vo vyhláške však nie je bližšie špecifikovaný orgán obce, ktorý je oprávnený takéto vyjadrenie vydať, ani nie je jasná miera záväznosti takéhoto vyjadrenia pre obsah vydávaného rozhodnutia,“ zdôraznil poslanec. Podmanický to chce riešiť novelou zákona, v ktorej navrhuje riešiť tento problém jednoznačnou požiadavkou pre chovateľa získať súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva v prípade záujmu o chov nebezpečného živočícha.

Návrh novely zákona rozširuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva o právomoc rozhodnúť o vydaní súhlasu k chovu uvedených nebezpečných živočíchov. „Dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že v prípade chovu nebezpečného živočícha ide o výrazný zásah do života obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo, ako orgán územnej samosprávy, má najväčší predpoklad na to, aby objektívne zhodnotilo dopad zriadenia takýchto chovných zariadení na kvalitu života obce a jej obyvateľov,“ povedal Podmanický.

Preto je podľa neho vhodné, aby rozhodnutie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorým sa povoľuje chov vymenovaných tried nebezpečných živočíchov, bolo podmienené súhlasom obecného zastupiteľstva. „Znižuje sa tak predpoklad negatívnych dôsledkov chovu nebezpečných živočíchov na život v obci,“ dodal.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok