Ťažbu dreva môžu dostať pod kontrolu, rezort predstavil novelu

TA3 SITA
2.10.2018 13:06

Minister životného prostredia László Sólymos predstavil novelu zákona o ochrane prírody. Jej cieľom je, aby štátne pozemky v národných parkoch prešli do rúk štátnej správy. Zároveň má zabrániť ťažbe lesa v takzvaných bezzásahových zónach. Zmeny by sa mali dotknúť najmä ťažiarov.

Posilnenie bezzásahovosti

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má posilniť najmä ochranu lesov v chránených oblastiach a národných parkoch, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novinárov o tom informoval minister životného prostredia László Sólymos. Nevedel však povedať, kedy by o nej mohla rokovať vláda a následne parlament. Na príprave novely envirorezort spolupracoval so všetkými dotknutým stranami, ktorými sú najmä ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo obrany či samosprávy a vlastníci lesov. Pripomienkové konanie však môže byť zdĺhavé. Sólymos pripomenul, že novela zákona o ochrane prírody a krajiny je kľúčovým nástrojom na konkrétne opatrenia v chránených oblastiach Slovenska.

Novela má podľa ministra vytvoriť také podmienky, aby sa slovenské národné parky mohli skutočne nazývať národnými parkami. Medzi hlavné prvky novely patrí posilnenie bezzásahovosti v NP. Dlhodobou víziou je dosiahnuť 50 percent bezzásahových území v NP do roku 2025 a 75 percent do roku 2030. Ministerstvo životného prostredia totiž môže účinne brániť ťažbe dreva a chrániť prírodu iba v bezzásahových zónach, ktorými sú lokality v piatom stupni ochrany.

Je zameraná proti ťažiarom

"V národných parkoch musí byť ochrana nadradená nad všetky ostatné činnosti a záujmy, musíme zaistiť adekvátnu ochranu," zdôraznil Sólymos. Ďalším dôležitým prvkom je zabezpečenie jedného správcu NP. Správcom územia v 5. stupni ochrany by podľa Sólymosa mal byť ten, kto spravuje ochranu prírody, teda Štátna ochrana prírody SR, ktorej sa zároveň zvýšia právomoci. Minister podotkol, že novela nie je zameraná "proti poctivým lesníkom, ale proti ťažiarom, ktorí vidia len drevo a nie les".

Ako povedala generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP Katarína Butkovská, medzi hlavné prvky novely patrí posilnenie záväznosti vyjadrení štátnych orgánov ochrany prírody. Okrem posilnenia bezzásahovosti v najviac chránených územiach NP hovorí aj o prírode blízkom hospodárení v lesoch mimo bezzásahových území. "V bezzásahovom režime necháme procesy na prírodu, nebudú sa vykonávať žiadne hospodárske aktivity. Inde možno hospodáriť, no prírode blízkym spôsobom, nie je možné ničiť biotopy," uviedla. Zdôraznila pritom, že novela zavedie prísnu reguláciu veľkoplošnej a náhodnej ťažby dreva. Podľa Butkovskej treba mať na pamäti, že v NP nie sú hospodárske lesy, teda primárne nie sú určené na ťažbu. Neštátnym vlastníkom lesov poskytne MŽP kompenzácie za to, že svoje pozemky nemôže hospodársky využívať.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok