Štefan Harabin stráca väčšinu v Súdnej rade

TA3, SITA
30.5.2012 16:00

Súdnu radu čakajú zmeny. 8 mien, ktoré si vybrali sudcovia, je už jasných. Polovica z nich sú sudcovia, ktorých ako svojich favoritov, označil Štefan Harabin. Ten povedal, že výsledok rešpektuje.

Štefan Harabin stráca väčšinu v Súdnej rade
SITA

Slovenskí sudcovia si v utorok volili ôsmich nových členov najvyššieho orgánu súdnictva - Súdnej rady SR. Najbližších päť rokov sa na vymenúvaní či odvolávaní sudcov ako aj predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR budú podieľať Ján Vanko (Krajský súd Nitra), Jana Bajánková (Najvyšší súd SR), Imrich Volkai (Krajský súd Košice), Milan Ďurica (Krajský súd Banská Bystrica), Peter Straka (Krajský súd Prešov), Rudolf Čirč (Najvyšší súd SR), Igor Burger (Najvyšší súd SR), Dana Bystrianska (Okresný súd Košice I). Štyroch z ôsmich nových členov favorizoval aj predseda súdnej rady a predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Ešte pred voľbami zverejnil, že sa chystá voliť Burgera, Volkaia, Bajánkovú a Bystriansku.

Ôsmi zvolení členovia rady uspeli spomedzi 22 kandidátov, ďalší dvaja sa kandidatúry vzdali ešte pred voľbami. Na voľbách sa zúčastnilo 1 160 z 1 334 sudcov. O výsledkoch volieb informovala hlavná volebná komisia v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach.
Všetci slovenskí sudcovia mali možnosť voliť v tajných voľbách všetkých ôsmich členov súdnej rady. Okrem ôsmich zástupcov sudcov, ktorých v utorok zvolili, sú v rade traja nominanti parlamentu, traja nominanti vlády a traja nominanti prezidenta, títo nominanti nemusia byť sudcami, všetci však musia mať právnické vzdelanie a najmenej 15-ročnú odbornú prax. Predsedom 18-člennej súdnej rady je podľa ústavy predseda Najvyššieho súdu SR, teda v súčasnosti Štefan Harabin. Funkčné obdobie doterajších členov rady zvolených sudcami sa končí 28. júna.

Súdna rada podľa ústavy predkladá prezidentovi návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov, ako aj návrhy na odvolanie sudcov. Rada okrem toho rozhoduje o pridelení a preložení sudcov na jednotlivé súdy, predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR a návrhy na ich odvolanie. Vláde predkladá rada návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Členovia rady volia a odvolávajú členov a predsedov disciplinárnych senátov, vyjadrujú sa k návrhu rozpočtu súdov pri zostavovaní štátneho rozpočtu.

Okrem toho súdna rada koordinuje činnosť sudcovských rád, zaujíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva či konanie pred súdmi a postavenie sudcov. Zaujíma stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády. Rada volí určený počet členov rady Justičnej akadémie. Súdna rada tiež po dohode s ministrom spravodlivosti schvaľuje zásady sudcovskej etiky, ako aj povoľovanie práce v domácom prostredí a určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov.

Predseda Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin rešpektuje výsledky volieb. "Kolegom, ktorí boli úspešní, gratulujem a teším sa už teraz na spoluprácu," uviedol v reakcii na volebné výsledky.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok