Most chce doživotnú rentu pre športovcov s medailami

TASR
30.5.2012 11:12

Športovci, ktorí reprezentujú alebo v minulosti reprezentovali SR, by mali za získané medaily dostávať od januára 2013 doživotný mesačný finančný príspevok. Navrhujú to poslanci Mostu-Híd Arpád Érsek, Gábor Gál a Tibor Bastrnák v návrhu zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.

Most chce doživotnú rentu pre športovcov s medailami
TA3

Nárok na finančný príspevok má mať osoba, ktorá je štátnym občanom SR, dovŕšila vek 35 alebo 40 rokov. Mala by byť bezúhonná a získala medailové ocenenie ako športový reprezentant Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky na vybranom medzinárodnom športovom podujatí. Športovec zároveň nesmie byť opakovane sankcionovaný za porušenie zákazu užívania a držania dopingových látok. Ak športovec dosiahol viacero medailových ocenení rovnakého druhu, vzniká mu nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.

Opoziční poslanci chcú odmeňovať športovcov za pódiové umiestnenia na podujatiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paraolympijským výborom, Medzinárodnou šachovou federáciou a Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.

Výška príspevku sa má určiť ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade zlatej medaily má ísť mesačne o 1-násobok priemernej mzdy, v prípade striebra o 0,6-násobok a bronzoví športovci majú mať nárok na 0,4-násobok priemernej mzdy. O priznanie príspevku si musí športovec sám požiadať.

Návrh zákona by sa mal pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku týkať asi 80 až 90 osôb a pri podmienke dosiahnutia 40 rokov asi 70 až 80 osôb. Finančné vplyvy novej právnej normy teda poslanci vypočítali v sume asi 461.000 eur ročne po schválení prvej alternatívy a 383.200 eur ročne pri druhej možnosti.

"V právnom poriadku SR nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, resp. v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy v tejto oblasti. Takáto úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napr. Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska či Ukrajiny," argumentujú poslanci. Zároveň tvrdia, že ich návrh zákona do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy. "Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže," uvádza sa v dôvodovej správe.

Podľa poslancov je tiež potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že u vrcholového športovca v dôsledku nadmernej záťaže v priebehu jeho športovej kariéry dochádza oveľa skôr k nadmernému opotrebeniu organizmu, ako je tomu u bežnej populácie. "V dôsledku času stráveného tréningom a prípravou na športové podujatia, má vrcholový športovec sťažené podmienky pre možnosť prípravy na budúce povolanie a jeho uplatnenie po skončení športovej kariéry je významným spôsobom sťažené," uvádzajú opoziční členovia snemovne.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok