Nové pravidlá pre colníkov či hazard. Tripartite predložili chystané zákony

TA3 SITA
24.9.2018 13:29

Ministerstvo financií predložilo na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady sériu zákonov, o ktorých bude následne v stredu rokovať vláda. Novinky prinesie najmä úplne nový zákon o hazardných hrách, zmeny sa však dotknú aj oblasti daní. Nové pravidlá pre colníkov a daniarov prináša nový zákon o finančnej správe, ktorý upravuje jej fungovanie.

Nové pravidlá pre colníkov či hazard. Tripartite predložili chystané zákony
TASR/Roman Hanc (ilu foto)

Prioritou je ochrana hráčov

Najvýraznejšie zmeny prináša zákon o hazardných hrách, ktorý predstavuje úplne nový, moderný prístup k regulácii hazardných hier, ich sprísnenie a reguláciu podmienok. Prioritou je zvýšenie ochrany hráčov. Ľudia poberajúci pomoc v hmotnej núdzi, vysokoškoláci so sociálnym štipendiom, alebo patologickí hráči si od začiatku budúceho roka nezahrajú viaceré druhy hazardných hier, keďže bude spustený register vylúčených osôb. Zníženie dostupnosti hazardu je cieľom navrhovaného zvýšenia nárokov na prevádzky, v ktorých už bude musieť byť minimálne 15 kusov prístrojov. Zároveň dôjde k obmedzeniu prevádzkových hodín herní, kedy bude hranie medzi 03:00 a 10:00 zakázané.

Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas dvanástich dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok. S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov dôjde k demonopolizácii časti portfólia hier stávkovej kancelárie TIPOS, pričom lotérie ostanú výhradne v pôsobnosti kancelárie TIPOS. Umožní sa získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách EÚ a EHP.

Nové pravidlá pre colníkov

Ďalšou úplne novou legislatívnou normou je zákon o finančnej správe, ktorý prinesie do práce tejto inštitúcie nové pravidlá. Dôjde tak k zavŕšeniu transformácie FS. Od júla budúceho roka dôjde k úprave kompetencií orgánov finančnej správy, tak aby fungovali nie podľa troch kompetenčných zákonov, ako tomu bolo doteraz, ale podľa jedného zákona o finančnej správe. Nový zákon zavádza jednotné pravidlá pre colníkov a štátnych zamestnancov. Doterajšie kategórie „colník“„štátny zamestnanec“ nahradí nová kategória a to „príslušník finančnej správy“, ktorý môže byť ozbrojený, alebo neozbrojený.

Služobný pomer príslušníkov FS bude vybudovaný na princípe politickej neutrality, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability. Zmeny nastanú aj v odmeňovaní príslušníkov FS, ktorí by mali byť lepšie ohodnotení než v súčasnosti.

On-line prepojenie pokladníc

Trojica daňových zákonov prináša zmeny najmä v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice, DPH, či spotrebných daní. Ministerstvo financií zákonom o ERP plní ďalšiu z úloh programového vyhlásenia vlády, ktorou bolo zavedenie on-line prepojenia pokladníc so systémami FS. Cieľom je zefektívnenie kontrol FS SR a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-kasa. Podnikateľom odpadne povinnosť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky, využívať služby servisných organizácií (napr. spustenie pokladnice do prevádzky, či jej pravidelné údržby).

Novela zákona o DPH ruší povinnosť skladania zábezpeky na DPH pri registrácii rizikových platiteľov DPH. Ďalej dochádza k transpozícii smernice, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary, alebo služby. Ďalšia smernica zjednodušuje pravidlá pre poskytovateľov digitálnych služieb. Zmeny nastanú aj pri vracaní DPH turistom. Novela znižuje sumu potrebnú na získanie vratky DPH zo súčasných 175 eur na 100 eur, pričom turisti budú môcť v budúcnosti využívať aj aplikáciu TAX refund, vďaka ktorej bude pre nich žiadanie o vrátenie DPH jednoduchšie.

Zmeny v spotrebných daniach

Zmeny sa dotknú aj spotrebných daní. Od januára 2019 dôjde k zosúladeniu základnej sadzby dane na pohonné látky (benzín, nafta) s rozhodnutím Európskej komisie. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja zavádza aj označovanie pohonných látok osobitnou identifikačnou látkou tzv. nanomarkermi. Túto povinnosť budú mať všetky subjekty, ktoré vyrábajú, alebo dovážajú pohonné látky. Ide o ďalšie opatrenie proti daňovým únikom v tejto oblasti, ktoré zefektívni výber spotrebnej dane, čím sa zároveň zvýši aj výnos DPH. Zároveň dôjde k zvýšeniu kvality predávaných pohonných hmôt a zlepšeniu konkurenčného prostredia v oblasti ich výroby a predaja.

Poslednou legislatívnou zmenou je zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Ide o transpozíciu smernice EÚ, ktorá dáva návod a postupy ako riešiť vzniknuté spory v medzinárodnom zdaňovaní. O všetkých zákonoch bude už v stredu rokovať vláda na svojom zasadnutí.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok