Nová forma podpory OZE? SaS vidí v novele tunel

Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby by mal byť viac trhovo orientovaný. Ministerstvo hospodárstva SR preto pripravilo novelu zákona o podpore OZE a KVET, ktorý posunul parlament do druhého čítania.

Trhová orientácia podpory

Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby by mal byť viac trhovo orientovaný. Ministerstvo hospodárstva SR preto pripravilo novelu zákona o podpore OZE a KVET, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019. Už od roku 2009 podľa MH SR pokračuje diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej z OZE alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou v Slovenskej republike, pričom výzvy, ktorým je potrebné v tejto súvislosti čeliť, sú v dôsledku významného nárastu inštalovanej kapacity čoraz naliehavejšie.

"Ďalší problém predstavuje skutočnosť, že celková produkcia elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktorá sa podľa súčasnej právnej úpravy používa na krytie strát v sústave, v súčasnosti prevyšuje reálne straty sústavy," informoval rezort hospodárstva.

Navrhujú centrálnu správu

Agenda podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou je podľa MH SR decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok. "Preto sa navrhuje centrálna správa systému podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, a to administrácia podpory, dátový manažment a financovanie podpory organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou," zdôraznil rezort hospodárstva.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. MH SR dodalo, že za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou sa v záujme udržateľnosti systému podpory navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie.

Ceny opäť stúpnu?

V navrhovanom zákone o obnoviteľných zdrojoch energie je "tunel", ceny elektriny môžu opäť stúpnuť. Uviedol to na brífingu opozičný poslanec Národnej rady SR Karol Galek pri kritike novely zákona o OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe. V cenách elektriny sa podľa Galeka dodnes občania SR skladajú "pár privilegovaným oligarchom" sumou asi 700 miliónov eur, ktoré dostanú počas 15 rokov, počas ktorých majú garantované výkupné ceny elektriny z OZE.

"Tento zákon má však ešte jeden háčik. Týka sa výnimky pre teplárov. Ideme ukončovať podporu (výroby elektriny formou výkupných cien) pre OZE. Paradoxne, pre teplárov, na ktorých sa zákon vzťahuje, má však podpora zostať. Po rekonštrukcii si ju môžu nárokovať na ďalších 15 rokov. V ich prípade ide každoročne o 115 miliónov eur. Pýtam sa, budeme naďalej podporovať neefektívne a stratové teplárne, ktoré nie sú konkurencieschopné s domovými kotolňami?" priblížil Galek.

Novela ide vraj proti odberateľom

V novele zákona o OZE vidí opozičný poslanec za SaS aj ďalší moment. "Ak by sa zrekonštruovala elektráreň v Novákoch, tak by si taktiež mohla prisvojiť podporu na 15 rokov. Dnes ENO dostáva každý rok cez tzv. nariadenie o všeobecnom hospodárskom záujme od MH SR 118 miliónov eur," upozornil Galek. Novela zákona o OZE podľa Galekových slov "ide proti odberateľom elektriny, a to jednak proti zamestnávateľom, ako aj proti domácnostiam. "V minulosti sme vypočítali, že ak by sme odstránili všetky politické zásahy do cien elektriny, tak každá jedna domácnosť na Slovensku by mohla ročne ušetriť 80 eur," doplnil.

"Tento zákon som navrhol jeho predkladateľovi vrátiť na dopracovanie. Bohužiaľ, ako to väčšinou s opozičnými návrhmi býva, toto mi neprešlo. Budeme sa preto v druhom čítaní snažiť ho vylepšiť aspoň tak, aby naň nedoplácali spotrebitelia - bežné domácnosti, a aby sa namiesto zvýšenia cien elektriny dočkali ich zníženia," dodal Galek. V praxi podľa svojich slov bude Galek predkladať pozmeňovacie návrhy, aby sa zaviedlo napríklad také financovanie podpory OZE, aké funguje v Českej republike.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá