Máme nových profesorov. Pozrite sa, koho Kiska vymenoval

19.9.2018 15:47

Prezident Andrej Kiska vymenoval 55 profesorov vysokých škôl. Nových profesorov budú mať napríklad odbory prekladateľstvo a tlmočníctvo, vodné stavby, farmakológia či dejiny filozofie alebo odborová didaktika. Zverejnili aj zoznam nových profesorov.

Máme nových profesorov. Pozrite sa, koho Kiska vymenoval
TASR

Prezident v príhovore povedal, že titul profesor nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako s ním budú narábať. Očakáva od nich, že ich hlas bude počuť.

"Často počúvame o tom, aké máme školstvo. Osobne prízvukujem, že aké máme školstvo, taká bude naša budúcnosť. A my všetci vieme, že v školstve je toho veľa čo naprávať a meniť. Často sa stretávame s priemernosťou, žiaľ, aj podpriemernosťou. Na Slovensku máme niektoré výborné vysoké školy, úžasné fakulty, napriek tomu nám mladí ľudia utekajú študovať do zahraničia. A čo je ešte možno aj horšie, potom sa nám nevracajú. A vieme, že Slovensko - tak krásnu krajinu, bez tých našich mladých a talentovaných ľudí nepohneme ďalej," povedal Kiska.

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
v odbore: literárna veda

doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
v odbore: vodné stavby

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. Theol.
v odbore: evanjelická teológia

dr. habil. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
v odbore: prekladateľstvo a tlmočníctvo

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
v odbore: mikrobiológia

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.
v odbore: pedagogika

doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
v odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
v odbore: telekomunikácie

doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
v odbore: agrochémia a výživa rastlín

doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
v odbore: farmakológia

doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
v odbore: silnoprúdová elektrotechnika

doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
v odbore: krajinárstvo

doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
v odbore: krajinárstvo

doc. Ing. Roland Jančo, PhD.
v odbore: aplikovaná mechanika

doc. magister teológie Kamil Kardis, PhD.
v odbore: religionistika

doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
v odbore: prekladateľstvo a tlmočníctvo

doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.
v odbore: pedagogika

doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
v odbore: odborová didaktika

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
v odbore: fyzika

doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
v odbore: verejné zdravotníctvo

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.
v odbore: lekárska biofyzika

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
v odbore: pedagogika

doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
v odbore: pedagogická, poradenská a školská psychológia

doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
v odbore: výživa

doc. RNDr. János Tóth, PhD.
v odbore: matematika

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
v odbore: športová edukológia

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
v odbore: andragogika

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
v odbore: slovenský jazyk a literatúra

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.
v odbore: aplikovaná informatika

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
v odbore: ochrana a využívanie krajiny

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
v odbore: cudzie jazyky a kultúry

doc. Ing. František Duchoň, PhD.
v odbore: kybernetika

doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.
v odbore: teoretická elektrotechnika

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
v odbore: doprava

doc. Ing. Anton Geffert, CSc.
v odbore: technológia spracovania dreva

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D.
v odbore: odborová didaktika

doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
v odbore: história

doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
v odbore: geodézia a kartografia

dr.habil.PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
v odbore: neslovanské jazyky a literatúry

doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
v odbore: manažment

doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
v odbore: dopravné služby

doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
v odbore: medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Janette Musilová, PhD.
v odbore: spracovanie poľnohospodárskych produktov

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.
v odbore: slovenský jazyk a literatúra

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
v odbore: výrobná technika

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
v odbore: slovenské dejiny

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
v odbore: pedagogika

doc. Ing. Marcela Pokusová, CSc.
v odbore: strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
v odbore: dopravné služby

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
v odbore: vnútorné choroby

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
v odbore: trestné právo

doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.
v odbore: dejiny filozofie

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
v odbore: vodné stavby

doc. Ing. Jana Škvareninová, PhD.
v odbore: ochrana a využívanie krajiny

doc. Ing. Ján Takács, PhD.
v odbore: pozemné stavby


zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok