Zefektívnili systém stavebného sporenia, schválená novela prináša zmeny

TA3 TASR
12.9.2018 14:11

Národná rada schválila novelu zákona o stavebnom sporení. Jej cieľom je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory.

Novela prináša viaceré novinky

Prvá stavebná sporiteľňa akceptuje zmeny, ktoré prinesie novela zákona o stavebnom sporení. Schválené znenie novely považuje za prijateľnejšie oproti prvotnému návrhu Ministerstva financií. Novelu na rokovaní parlament schválil 77 hlasmi.

Novela pre sporiteľov prináša viaceré novinky. Ruší sa inštitút tzv. "priateľských sporiteľov". Po novom sa tak bude poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použijú výlučne na stavebné účely. Toto opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od januára budúceho roka.

Po novom sa bude štátna prémia vyplácať stavebným sporiteľom iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení.

Zmena sa dotkne iba nových úverov

Ďalším opatrením je vylúčenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. MF uviedlo, že zámerom je znížiť objem komerčných medziúverov, avšak nie zakázaním alebo iným priamym obmedzením. "Pôjde o demotivovanie sporiteľa, ktorý nebude mať nárok na štátnu prémiu, ak si vezme medziúver. Zmena sa dotkne iba nových zmlúv o medziúvere uzatvorených od účinnosti zákona," priblížil rezort financií.

Zníži sa aj percentuálna výška štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu pre všetkých sporiteľov. "Ide o opatrenia na zvýšenie efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. Zároveň sa predloženým návrhom zvyšuje maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur v prospech všetkých stavebných sporiteľov," upozornilo MF SR.

Novely považuje za prijateľnejšie

PSS v stanovisku pre médiá uviedla, že schválené znenie novely považuje za prijateľnejšie oproti prvotnému návrhu ministerstva financií. "Naďalej však konštatujeme, že súčasný stav v systéme stavebného sporenia vnímame ako adekvátny. Zmeny, ktoré novela zákona prináša, však rešpektujeme. To, či sa zavedenými zmenami podarí splniť ciele, ktoré si stanovilo MF SR, teda zvýšiť účelovosť, adresnosť a efektívnosť štátnej podpory stavebného sporenia, ukáže až čas," poznamenala sporiteľňa.

Privítala však odborný dialóg s rezortom financií, na základe ktorého došlo k rôznym kompromisným riešeniam. "Stavebné sporenie v ostatnom období nadobudlo oveľa zásadnejší význam pri riešení bytovej otázky obyvateľov Slovenska. V čase sprísňovania podmienok poskytovania úverov na bývanie je tento finančný systém pre mnohých klientov významným nástrojom na financovanie, respektíve dofinancovanie kúpy či rekonštrukcie nehnuteľností," tvrdí PSS. Novela zákona o stavebnom sporení vstúpi do účinnosti v januári 2019. Väčšina jej ustanovení sa týka nových klientov.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok