GP dala rezortu školstva za pravdu. Šokujúce, reaguje SAV

Aktualizované:
Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii organizácií Slovenskej akadémie vied. Zároveň vyzvala rezort na zastavenie registrácie. Šéf SAV považuje rozhodnutie za šokujúce a pozastavuje sa nad tým, že s inštitúciou zaobchádzajú, ako keby bola pod priamym riadením ministerstva.

Podnet na Generálnu prokuratúru

Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie ministerstva školstva Ria Feik Achbergerová. Ministerka Martina Lubyová doplnila, že rešpektuje upozornenie GP SR a urýchlene registračné konanie zastaví. Ďalší postup pre SAV určí podľa nej národná rada. SAV dala v júli na GP podnet za nečinnosť ministerstva vo veci transformácie jej organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Tá podľa ministerstva vydala upozornenie, v ktorom dala rezortu za pravdu vo viacerých bodoch. Generálna prokuratúra hovorí napríklad, že ministerstvo malo právo skúmať obsah predkladaných dokumentov, rovnako si v zákonnom termíne splnilo povinnosť požiadať SAV o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1.7.2018. A tiež uvádza, že SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl.

"GP konštatovala, že ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených termínov zo strany SAV. Generálna prokuratúra záverom vyzvala ministerstvo školstva na zastavenie registrácie," uviedla ďalej Feik Achbergerová.

Protestami by porušili dohodu

Ministerka školstva Lubyová zdôrazňuje, že postoj jej rezortu je od začiatku konzistentný, nemenný a striktne v súlade so zákonom. "Generálna prokuratúra, na ktorú sa obrátila SAV, potvrdila správnosť postupu ministerstva a konštatovala, že nie je možné postupovať tak, ako to navrhuje SAV," povedala šéfka rezortu. Pripomína, že v snahe vyjsť SAV v ústrety rokovali a hľadali riešenia. "Avšak prokuratúra nás upozornila, že konanie predlžujeme. Rešpektujeme upozornenie generálnej prokuratúry a na jej návrh urýchlene registračné konanie zastavíme. Ďalší postup pre SAV určí NR SR," vyhlásila ministerka. Rezort dopĺňa, že sa vytvára priestor pre profesionálne zvládnutú transformáciu SAV na VVI.

TOP videá

Pripomína dohodu zo stretnutia ministerstva, SAV, vicepremiéra Richarda Rašiho a predsedu parlamentného školského výboru Ľubomíra Petráka, že obe strany budú rešpektovať rozhodnutie GP. "Ďalšie vyvolávanie protestov zo strany SAV by bolo porušením tejto dohody a neprispelo by ku konštruktívnemu riešeniu situácie v NR SR," zdôraznilo ministerstvo. Pokiaľ by malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona, je podľa rezortu potrebné, aby SAV dodala na odsúhlasenie ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý chce sprivatizovať. "Rezort školstva pre každý prípad k tomu vyzval SAV listom už 1. augusta. SAV tak zatiaľ neurobila," doplnila Feik Achbergerová. Pripomína aj zákon vetovaný prezidentom Andrejom Kiskom, o ktorom bude parlament opäť rokovať na najbližšej schôdzi. Súčasťou tejto novely je aj úprava, ktorá podľa ministerstva poskytuje garanciu právnej formy organizácií SAV do budúcej registrácie. "V žiadnom prípade nejde o ohrozenie existencie ani pracovných vzťahov v SAV, ktoré by v budúcnosti rozhodnutím zakladateľa v plnom rozsahu mali prejsť na budúce VVI," zdôrazňuje ministerstvo.

SAV: Ako by sme boli pod priamym riadením

"Rozhodnutie prokuratúry bolo pre nás šokujúce. V celom procese transformácie sme sa správali submisívne," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík. 

"Dodávali sme aj dokumenty, ktoré sme nemuseli a boli nad rámec zákona. Dodali sme aj vstupné súvahy či protokoly majetku, ktoré sme však mali dodať až po otvorení registra. Na strane orgánu štátnej správy nie je dobrá vôľa. Zaobchádzajú s nami, akoby sme boli inštitúciou v priamom riadení ministerstva školstva,"
dodal šéf SAV.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá