Dôchodcovia musia nahlásiť zmenu sumy penzie zo zahraničia

Dôchodcovia musia nahlásiť zmenu sumy penzie zo zahraničia
Zdroj foto: ilu foto SITA/Tomáš Benedikovič
Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok alebo dôchodky v úhrnnej sume najviac 572,40 eura mesačne, sú povinní poisťovni do 30. septembra tohto roka oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberajú zo zahraničia. Ako uviedol hovorca SP Peter Višváder, tento údaj poisťovňa potrebuje pri rozhodovaní o výplate vianočného príspevku.

Ak sa výška vyplácaného dôchodku zo zahraničia nezmenila, dôchodca nemusí nič oznamovať, keďže poisťovňa má jeho údaje z minulého roka. Ak poisťovňa penzistovi vypláca dôchodok alebo dôchodky v úhrnnej sume najviac 572,40 eura mesačne a suma jeho penzie zo zahraničia sa zmenila, vyplní Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny. Tlačivo je uverejnené na webovej stránke SP a je k dispozícii aj v pobočkách poisťovne.

"Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca," uviedol Višváder. Vyplnené oznámenie penzista zašle na adresu ústredia Sociálnej poisťovne alebo osobne zanesie na ktorúkoľvek pobočku poisťovne. Vianočný príspevok bude poisťovňa vyplácať tým dôchodcom, ktorým naň vznikne nárok, v decembri tohto roka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá