Chcú vytvoriť rezervu pre poľnohospodárov, pomôcť má pri suchu

Krajiny Vyšehradskej štvorky spolu s ďalšími štyrmi juhoeurópskymi sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť takzvanú krízovú rezervu pre poľnohospodárov Európskej únie. Tá má farmárom pomôcť eliminovať škody, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami. Jej konečná verzia však stále nie je známa, keďže štáty aktuálne vyčísľujú straty, spôsobené suchom.

V rámci rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020 riešili ministerské delegácie nastavenie nových pravidiel. Dôležitou témou bolo definovanie skutočného farmára a systém nastavenia tzv. krízovej rezervy, ktorá má pomáhať európskym poľnohospodárom v krízových situáciách. Témou rokovania boli aj dopady sucha. Ministerské delegácie sa zhodli, že krízová rezerva by mala slúžiť na okamžité riešenie krízových situácií v poľnohospodárstve, medzi ktoré patrí sucho, ľadovec či povodeň.

„Vzhľadom na klimatické údaje bola zasiahnutá väčšina štátov EÚ. Zhodli sme sa, že požiadam v mene krajín V4+4 Európsku komisiu o riešenie tejto situácie a vyčlenenie finančných zdrojov na pomoc zasiahnutým poľnohospodárom,“ povedala Matečná. Konkretizovať výšku financií je podľa nej momentálne ťažké, pretože krajiny teraz sčítavajú škody, tie následne predostrú eurokomisárovi. Ministri sa nezhodli na tom, či krízovú rezervu použiť do roku 2020 alebo až po roku 2021.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá