Ukázali, ako majú vyzerať nové pravidlá voľby policajného prezidenta

Ukázali, ako majú vyzerať nové pravidlá voľby policajného prezidenta
Zdroj foto: TASR
Pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru a šéfa Úradu inšpekčnej služby sa upravia. Policajného prezidenta má naďalej vymenúvať minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. O zmenách má v stredu rozhodovať vláda.

Zhoda komisie, výboru i ministra

Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa dotknú aj inšpekcie ministerstva vnútra. Počíta s tým novela zákona o Policajnom zbore, ktorá by mala ísť na rokovanie vlády 22. augusta a následne by sa ňou mal parlament začať zaoberať na septembrovej schôdzi.

Podľa návrhu možno do funkcie policajného prezidenta vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Vo funkcii by bol sedem rokov. Tá istá osoba by mohla byť podľa návrhu vymenovaná do funkcie iba raz. Ministrovi má zostať právomoc odvolať policajného prezidenta pre závažné dôvody, ale tieto dôvody bude musieť schváliť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.

Vo finále najmenej traja kandidáti

Výberové konanie na policajného prezidenta má vyhlasovať minister vnútra najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia. Realizovať ho má sedemčlenná výberová komisia zložená z nominantov, ktorých vymenuje minister vnútra, generálny prokurátor, policajný prezident, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a najväčšieho odborového zväzu policajtov.

„Z vhodných uchádzačov určených komisiou, vyberie minister vnútra najmenej troch kandidátov, ktorých predloží výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie. Ak komisia vyhodnotí ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister predloží výboru Národnej rady všetkých úspešných uchádzačov,“ píše ďalej rezort vnútra. V prípade, že výbor ministrovi neodobrí ani jedného z kandidátov, rezort vyhlási nové výberové konanie. Novela tiež dáva možnosť ministrovi vnútra nevymenovať kandidáta, ktorého mu odporučí výbor.

Podobným výberom má prechádzať šéf Úradu inšpekčnej služby. Riaditeľa úradu inšpekčnej služby má menovať do funkcie vláda SR na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie budú tiež vyberať vo výberovom konaní, jeho menovanie bude tiež závisieť od odporúčania brannobezpečnostného výboru. Aj v tomto prípade bude konanie realizovať sedemčlenná výberová komisia ako pri policajnom prezidentovi. Slovo bude mať aj výbor. „Obdobne ako pri prezidentovi Policajného zboru sa aj pri riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby umožňuje vláde nevymenovať kandidáta, ktorého odporučil výbor pre obranu a bezpečnosť. V takom prípade ministerstvo vnútra vyhlási nové výberové konanie,“ uvádza ministerstvo vnútra. 

Inšpekcia má byť aj naďalej vyčlenená spod riadiacej pôsobnosti policajného prezidenta. Riaditeľ úradu sa má za svoju činnosť zodpovedať vláde. Inšpekcia má po novom odhaľovať a vyšetrovať trestné činy nielen policajtov, ale jaj príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

Podľa ministerstva vnútra novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Rezort navrhuje, aby bol zákon účinný od 1. januára 2019.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá