Zavádzajú? AI upozornila na nezrovnalosti v správe o vývoze zbraní

Zavádzajú? AI upozornila na nezrovnalosti v správe o vývoze zbraní
Zdroj foto: SITA/AP, ilustračná
Nezisková organizácia Amnesty International Slovensko upozorňuje na nezrovnalosti vo výročnej správe ministerstva hospodárstva o vývoze zbraní zo Slovenskej republiky. Podľa mimovládky je výročná správa zavádzajúca a neposkytuje informácie o reálnej hodnote vyvezených výrobkov obranného priemyslu. Rezort hospodárstva je presvedčený, že všetky údaje uvádzané tak v hláseniach, ako aj vo výročnej správe sú korektné.

Sporný cieľ vývozu

Informovala o tom Kristína Kironská z Amnesty International Slovensko. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku neziskovej organizácie, rezort hospodárstva vo výročnej správe uvádza rok, keď bolo udelené povolenie na vývoz a nie keď boli zbrane reálne vyvezené. "Upozorňujeme na nezrovnalosti vo vykazovaní vývozu zbraní konkrétne na vývoze do Saudskej Arábie. Tento problém sa však týka vykazovania do všetkých krajín," uvádza stanovisko mimovládky. Podľa jej predstaviteľov je problémom súhrnná správa, podľa ktorej Slovenská republika nevyviezla do Saudskej Arábie žiadne zbrane.

"Amnesty International Slovensko zistila, že údaje, ktoré Slovenská republika poskytla v správach vyplývajúcich zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov za rok 2016, uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie mínomety, raketomety, ťažké guľomety aj samopaly. Vo výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu. Z výročnej správy je teda možné mylne sa domnievať, že Slovenská republika do Saudskej Arábie v roku 2016 nevyviezla žiadne zbrane," dopĺňa stanovisko.

"Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú, svojvoľnú a zavádzajúcu prax. Žiadame, aby metodiku spracovania výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie,“ uzavrela Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Rezort kritiku odmieta

"Napriek opakovanej komunikácii rezortu hospodárstva predstavitelia AIS zrejme nemajú záujem pochopiť problematiku, a najmä metodiku spracovania údajov vývozu zbraní. MH postupuje maximálne transparentne, nezatajuje žiadne informácie o vývoze zbraní a dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o zavádzanie zo strany AIS," uviedol hovorca MH SR Maroš Stano. Dodal, že ak chcú nielen predstavitelia AIS získať ucelený obraz o reálnom obchode so zbraňami, stačí si pozrieť údaje, ktoré rezort hospodárstva pravidelne vykazuje v rámci hlásení do OSN či ATT.

Všetky tieto údaje sú verejne dostupné. Zároveň rezort hospodárstva uviedol, že v prípade hlásení do spomínaných inštitúcií sa uplatňuje úplne iná metodika, čo sa týka obsahu aj spracovania vykazovaných štatistických údajov, v porovnaní s tým, čo uvádza zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, ktorý upravuje obsah výročnej správy. Preto tieto údaje nie je podľa jeho slov možné porovnávať.

Rezort hospodárstva je presvedčený, že všetky údaje uvádzané tak v hláseniach, ako aj vo výročnej správe sú korektné. Zároveň tvrdí, že spracované údaje zasielané v hláseniach za jednotlivé krajiny sa porovnávajú a v tejto súvislosti SR nebola doteraz požiadaná o korekciu svojich hlásení a neboli signalizované žiadne nedostatky ani nezrovnalosti vo vykazovaných údajoch. "MH SR dôsledne dodržiava všetky medzinárodné záväzky SR v oblasti obchodovania so zbraňami, ako aj všetky povinnosti vyplývajúce z reportovacieho mechanizmu jednotlivých kontrolných režimov," dodal Stano.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá