U. S. Steel ponúka ročný plat za dobrovoľný odchod

23.5.2012 10:44

Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice začne uplatňovať program, na základe ktorého, ak zamestnanec na svoju žiadosť ukončí pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov, USSK mu vyplatí ročný plat.

U. S. Steel ponúka ročný plat za dobrovoľný odchod
Foto: TASR

Ako v stredu uviedol predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš, žiadosti o takéto rozviazanie pracovného pomeru môžu zamestnanci podávať do 4. júna. Podľa odhadov by túto možnosť malo využiť približne 200 technicko-hospodárskych pracovníkov.

Ako ďalej informoval Hintoš, zamestnancovi môže byť priznaná jednorazová mzda za odpracované roky, ak jeho pracovný pomer v spoločnosti ku dňu podania žiadosti o ukončenie pracovného pomeru trvá nepretržite päť a viac rokov. "Nejde teda iba o zamestnancov v dôchodkovom veku, aj keď rátame, že táto skupina to využije. Dnes je predčasné hovoriť o konkrétnom čísle, aj keď sa uvedený počet podaných žiadostí očakáva. Uplatňované podobné programy v minulých obdobiach boli dôkazom toho, že väčší záujem bol zo strany robotníkov, čo sa dá očakávať aj v tomto období. Pracovný pomer sa ukončí na základe podanej žiadosti vzájomnou dohodou iba v prípade, že zamestnávateľ pracovné miesto zruší, alebo zruší iné pracovné miesto. Z uvedeného dôvodu, ak ide o pracovné miesto, ktoré nie je možné zrušiť, zamestnávateľ má právo žiadosť odmietnuť," povedal Hintoš. 

"Ohlásili sme program, ktorý rieši efektívnu zamestnanosť v podniku. Každý zamestnanec má možnosť získať všetky informácie o programe a taktiež o podmienkach, ktoré sa ho môžu týkať. Program je súčasťou našej kolektívnej zmluvy. Štruktúru zamestnancov a optimálne umiestnenie na pozíciách považujeme za internú vec podniku. Máme pritom stále na mysli to, že musíme zostať konkurencieschopní,“ uviedol hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice Ján Bača. Spoločnosť U. S. Steel Košice má viac ako 11-tisíc zamestnancov a spolu s dcérskymi spoločnosťami je to vyše 13-tisíc zamestnancov. 

Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni roku 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel. Hlavnou činnosťou U. S. Steel Košice je výroba ocele, plochých valcovaných výrobkov z ocele, špirálovo zvarovaných rúr, radiátorov a výroba a rozvod energií.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok