V rómskych komunitách budú opäť hliadky, pôjdu na ne milióny

V rómskych komunitách budú opäť hliadky, pôjdu na ne milióny
Zdroj foto: TASR/Oliver Ondráš (ilu)
Miestne občianske poriadkové služby budú opäť v obciach, v ktorých žije rómska komunita. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra, rezort ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch výzvu na poskytovanie MOPS, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Pri konfliktoch

Hliadky majú pomoc poskytnúť najmä pri konfliktných situáciách. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 22,3 milióna eur, vrátane päťpercentnej spoluúčasti obcí ako žiadateľov. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov, uviedol tlačový odbor MV SR.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocní pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

Ukazujú sa ako úspešné

Výzva svojím zameraním a obsahom nadväzuje, resp. je pokračovaním úspešnej výzvy na poskytovanie MOPS vyhlásenej a ukončenej v roku 2017, na základe ktorej sa realizuje 144 projektov, v ktorých je zamestnaných takmer 700 členov MOPS pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

„Projekty MOPS, ktoré v súčasnosti realizujú obce, sa ukazujú ako úspešné a pre obce prospešné. Preto som presvedčená, že súčasná výzva na MOPS bude mať rovnako dobré výsledky ako predchádzajúca výzva z roku 2017,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá