Ministerstvo podporí budovanie jaslí, reaguje na nedostatok miest

Aktualizované:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí cez výzvu, ktorá je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu s alokáciou takmer 13,5 milióna eur, budovanie a rekonštrukciu jaslí.

Potreba zvýšenia kapacity

Spustenie výzvy reaguje podľa ministerstva pôdohospodárstva na akútny nedostatok miest, a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov. Informovala o tom na tlačovom brífingu podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

"Tlak na matky zaraďovať sa do pracovného života ešte pred dovŕšením tretieho roka dieťaťa so sebou prináša potrebu zvyšovania kapacity jaslí, ktorých je žiaľ na Slovensku akútny nedostatok. Verím, že vďaka tejto výzve sa nám podarí tento stav zlepšiť a v jasliach vzniknú stovky nových miest," uviedla Matečná. Výzva má podľa ministerky pôdohospodárstva prispieť k zosúladeniu rodinného a pracovného života. O finančné prostriedky z IROP sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi a aj mimovládne neziskové organizácie.

Najviac dostane Trnavský kraj

"Výzva s alokáciou takmer 13,5 milióna eur je zameraná na modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich jaslí a budovanie nových zariadení. Prostriedky zároveň možno získať aj na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov," spresnil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV Marek Mitošinka. Z celkovej sumy dostane najviac prostriedkov Trnavský kraj (2,66 mil. eur), najmenej Košický kraj (995-tisíc eur). Žiadosti do výzvy môžu záujemcovia podávať do 10. septembra 2018. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva v časti Podpory-výzvy.

Cieľom Integrovaného operačného programu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj a technická pomoc.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá