Mileniáli sú unikátni. V práci prinášajú nové postupy, majú aj iné požiadavky

Aktualizované:
Generácia Y tvorí na trhu práce stále dôležitejšiu skupinu zamestnancov. Mileniáli prinášajú v porovnaní s predošlými generáciami nové prístupy k práci, ale zároveň aj nové požiadavky. Ukazuje sa, že títo zamestnanci vyžadujú v prvom rade voľnosť.

Extra dovolenka i práca z domu

Zamestnanci s rokom narodenia 1980 až 1995 budú onedlho tvoriť najpodstatnejšiu časť pracovnej sily na trhu práce. Aj z tohto dôvodu je pre firmy dôležité zisťovať, aké požiadavky majú ľudia tejto vekovej skupiny. Výsledky z Paylab Data Research ukazujú, že požiadavky týchto zamestnancov sa na Slovensku s ponukou zamestnávateľov zatiaľ nezhodujú. Súčasná generácia mladých ľudí oceňuje, ak má možnosť spolurozhodovať o tom, ako si naplánovať prácu tak, aby popri nej stíhala aj súkromné aktivity. Flexibilný pracovný čas vnímajú ako prejavenú dôveru zamestnávateľa.

Ďalšími žiadanými benefitmi mileniálov je dovolenka navyše či práca z domu. Všetky benefity, ktoré skončili v TOP 3, tak súvisia s väčšou voľnosťou zamestnancov. Želania slovenských mileniálov sa s ponukami firiem často nezhodujú. Vyplýva to z údajov zo mzdového portálu Platy.sk. Zamestnanci generácie Y majú od svojich zamestnávateľov najčastejšie k dispozícii firemné akcie, kávu či iné nápoje zadarmo, flexibilný pracovný čas alebo mobil či notebook na súkromné účely.

Hoci prispôsobovanie prichádza pomaly, treba dodať, že práve ponuka benefitov, o ktorú mileniáli prejavujú záujem, postupne rastie. Príspevky zamestnávateľa by mali ísť podľa tejto skupiny zamestnancov jednoznačne do vzdelávania. Finančnú pomoc na výučbu jazykov si praje až 46 %, hneď druhé je odborné vzdelávanie, na ktoré by si želalo príspevok od svojej firmy 33 % zamestnancov generácie Y.  Ďalšou veľmi oceňovanou kapitolou sú relaxačné aktivity, ako napríklad masáže a wellness, ktoré preferuje 33 % respondentov.

Problémom je stres

Z prieskumu vyplynulo, že mileniálom na pracoviskách najviac chýba férové odmeňovanie a možnosť osobného a profesionálneho rastu. Firmy, ktoré chcú byť atraktívnym zamestnávateľom pre túto cieľovú skupinu, by mali svoj odmeňovací systém v prvom rade stransparentniť a jasne komunikovať. V plate a v prístupe ku kariérnemu rastu by nemali figurovať žiadne diskriminačné praktiky.

Veľké problémy vidia mileniáli vo firmách na Slovensku aj v zbytočnom strese na pracovisku, striktnom pracovnom čase, malom priestore na vzdelávanie či obmedzenom prístupe k zdravému stravovaniu, informovala Nikola Richterová z Profesie.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá