Mesto reaguje na verdikt súdu, podá vo veci hazardu sťažnosť

Bratislava podá na Najvyšší súd kasačnú sťažnosť. Reaguje tak na verdikt Krajského súdu v Bratislave, podľa ktorého je všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v hlavnom meste nezákonné. Mesto bude zároveň žiadať o odklad vykonateľnosti rozhodnutia.

Chce vyargumentovať všetky body

"Uznesenie krajského súdu pôsobí účelovo, odôvodnenia sú všeobecné, nedôvodné a nemajú oporu v zákone," zdôvodnil postup mesta jeho primátor Ivo Nesrovnal. Samospráva chce vyargumentovať všetky body uznesenia a zároveň požiada Najvyšší súd, aby rozhodol najneskôr do pol roka, aby VZN o zákaze hazardu automaticky nestratilo platnosť.

Primátor zvolal v pondelok pracovné stretnutie bratislavských starostov - členov petičného výboru a pracovnej skupiny zloženej z poslancov mestského zastupiteľstva, aby ich informoval o právnych krokoch mesta voči tomuto uzneseniu. Tí podľa slov Onufer vyjadrili súhlas s postupom mesta.

Ešte jedno stretnutie

Primátor sa s prítomnými dohodol na ďalšom stretnutí pred podaním kasačnej sťažnosti. Zároveň sa zhodli na tom, že mesto využije najprv všetky dostupné právne prostriedky na to, aby zákaz hazardu v Bratislave ostal platný a o ďalších krokoch sa rozhodne až po ukončení súdneho konania a vyčerpaní všetkých možností.

VZN o zákaze hazardu v Bratislave bolo prijaté 30. marca 2017 a nadobudlo účinnosť 1. mája 2017. Dňa 15. mája 2017 bol mestu doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi. Po tom, čo poslanci protestu nevyhoveli, podala prokuratúra na mesto žalobu. Krajský súd v Bratislave argumentáciu prokuratúry uznal a 7. júna rozhodol o nesúlade predmetného VZN so zákonom.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá