Porušili zákon, tvrdí ÚVO. Ministerstvo reaguje žalobou

Aktualizované:
Nemocnica sv. Michala pri tendri na prevádzkovanie stravovania za 1,6 milióna eur porušila zákon. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu, pričom sa odvoláva na výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. ÚVO potvrdil 13 porušení zákona, šesť z nich mohlo mať vplyv na výsledok súťaže, jedno podľa ÚVO vplyv malo. Ministerstvo vnútra sa s výsledkami nestotožnilo a na ÚVO podáva žalobu.

Rozhodli milimetre

"V tendri na prevádzkovanie stravovania za 1,6 milióna rozhodovali aj milimetre v rozmeroch nábytku. Zadanie tak splnila iba eseročka DKT SYSTEM, ktorá patrí víťazovi predraženého tendra na komplexné vybavenie nemocnice za 23 miliónov. Obe verejné obstarávania pre štát organizoval košický PRO-TENDER, informuje nadácia.

Podľa organizácie boli podmienky tendra nastavené diskriminačne a pre predmet zákazky nepodstatne. "Súťažné podklady obsahovali presné opisy pre vybavenie jedálne vrátane na milimetre presných rozmerov každej jednej položky - nábytku, strojového vybavenia, riadu či prepravníkov na tácky a iného príslušenstva. Pri strojoch bol opísaný konkrétny príkon a iné parametre, ktoré sa po krátkom vyhľadávaní ukázali byť ako skopírované z katalógu," opísal Pavel Sibyla z Nadácie Zastavme korupciu.

Organizácia sa preto obrátila na ÚVO. "Úrad identifikoval 13 porušení zákona, pričom šesť z nich podľa ÚVO mohlo mať vplyv na výsledok tohto verejného obstarávania. V jednom prípade Úrad dokonca vyslovene píše, že dané porušenie zákona 'malo vplyv na výsledok verejného obstarávania'. Týkalo sa kľúčovej časti verejného obstarávania - kritérií na vyhodnotenie ponúk," doplnil Sybila.

Nepodporili spravodlivú súťaž?

ÚVO po kontrole potvrdil, že pri verejnom obstarávaní nebol dodržaný princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Konštatuje napríklad, že predmet zákazky v súťažných podkladoch nie je opísaný nestranne, technické požiadavky nezabezpečujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nezabezpečujú čestnú hospodársku súťaž.

Ďalej uvádza, že na hodnotenie kritérií boli určené pravidlá, ktoré nepodporujú spravodlivú súťaž. Na výsledok súťaže malo podľa ÚVO vplyv to, že kritériá, ktoré boli použité na vyhodnotenie ponúk, nie sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náležitosťami zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Nadácia upozorňuje, že nemocnica obstarávala draho už pri inom tendri, pričom jej šéf Marián Križko ostáva naďalej na jej čele. "Zmeniť by to mohla ministerka vnútra Denisa Saková, pod ktorú nemocnica patrí. Tá bola v čase, keď tender prebiehal, členkou dozornej rady Nemocnice sv. Michala," dodáva Sibyla.

Žalujú všetkých šesť bodov

Ministerstvo vnútra v reakcii podáva žalobu na ÚVO. Nestotožňuje sa s výsledkami kontroly a postupy kontroly považuje za nezákonné. "Rezort vnútra rozporuje a žaluje všetkých šesť bodov, kde kontrolná skupina konštatovala, že ich zistenia mohli mať vplyv na verejné obstarávanie a v jednom prípade, že ich zistenie malo vplyv na verejné obstarávanie. Ostatné body nemali vplyv na verejné obstarávanie," uvádza sa v reakcii MV na zistenia ÚVO.

Rezort poukazuje na lehoty, pri ktorých podľa neho ÚVO konalo v rozpore so zákonom. Oznámenie o začatí výkonu kontroly dostala Nemocnica sv. Michala 31. januára 2017, posledným dňom na vypracovanie Protokolu tak bol podľa ministerstva 3. máj 2017. "ÚVO však vypracoval Protokol až 12. júna 2017, čo je 42 dní po zákonnej lehote stanovujúcej maximálnu dĺžku výkonu kontroly. Predmetné rozhodnutie ÚVO, Protokol a logicky aj následná Zápisnica, sú tak v rozpore so zákonom," konštatuje ministerstvo.

Úrad pre verejné obstarávanie žalobu rezortu vnútra zatiaľ neeviduje. Ako ďalej informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková, po doručení sa s obsahom žaloby oboznámia a zaujmú stanovisko.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá