Ozbrojené sily majú nových poručíkov, ich štúdium sa má zmeniť

V Akadémii Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši slávnostne vyradili 69 absolventov. Po ukončení trojročného bakalárskeho štúdia všetci získali prvú dôstojnícku hodnosť - poručík. Ide o posledných kadetov, ktorí ešte absolvovali štúdium v takzvaných starých programoch. Od septembra totiž prichádza zmena v podobe denného 5-ročného štúdia.

Málo absolventov

Celkovo 69 absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostnými promóciami a vyradením kadetov ukončilo prvý stupeň vysokoškolského štúdia. V diaľkovom štúdiu na akadémii v magisterských a inžinierskych odboroch bude pokračovať 66 z nich. Od stredy im zároveň patrí prvá dôstojnícka hodnosť poručík. Zvyšní traja absolventi budú pokračovať v štúdiu na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Na vyradení kadetov sa za ozbrojené sily zúčastnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniel Zmeko, za rezort obrany generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany Ján Hoľko. "Myslím si, že pri tom, aký máme dnes stav nenaplnenosti ozbrojených síl, je toto malý krôčik, ktorý budeme musieť premeniť na veľký krok, pretože 69 absolventov je málo. Samozrejme, je to aj otázka zmeny štruktúry štúdia. Do budúcna pripravujeme koncept profesionálnej stratégie a personálneho manažmentu, v ktorom chceme venovať veľkú pozornosť nielen vysokoškolskej príprave, ale i príprave stredoškolských kádrov pre ozbrojené sily," uviedol Hoľko.

Noví dôstojníci

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl pripomenul, že akadémia pripravuje dôstojníkov pre potreby tak pozemných, ako aj vzdušných síl. „Zároveň však rozširujeme spoluprácu aj s civilnými vysokými školami, ako napríklad s Fakultou vojenského zdravotníctva v Hradci Králové alebo s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, kde tento rok na bakalárske štúdium v odbore pilot nastupuje šesť našich profesionálnych vojakov,“ dodal.

Noví dôstojníci budú už v najbližších dňoch zaradení do funkcií prioritne v útvaroch Pozemných síl OS SR napríklad ako velitelia čiat. Popri plnení služobných úloh budú ďalej pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia v externej forme.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá