Do Šariša pôjdu milióny, vláda v Bardejove schválila akčný plán

Aktualizované:
Akčný plán rozvoja okresu Bardejov má do roku 2022 podporiť vytvorenie 1370 pracovných miest. V rámci neho schválila vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní aj regionálny príspevok vo výške 3 765 000 eur. Rovnako uvoľnila pre okres ďalšie finančné prostriedky v sume milión eur, ktoré by mal prijať do konca septembra tohto roka.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške približne 169 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov z programov spolufinancovaných z európskych a štrukturálnych investičných fondov vo výške 60,9 milióna eur. Predpokladané čerpanie regionálneho príspevku v roku 2018 je na úrovni 753 000 eur, v ďalších rokoch bude stanovené na základe schválených ročných priorít.

Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese nasmerovaním aktivít do štyroch hlavných oblastí, a to je rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií, vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na potreby trhu, tiež budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb, ale aj starostlivosť o životné prostredie. Bardejovský okres patrí svojou rozlohou k najväčším v Prešovskom kraji s mladším zložením obyvateľstva. Dlhodobo záporné hodnoty migračného salda v okrese vypovedajú o odchode ľudí do iných častí Slovenska, respektíve do zahraničia.

Dôvodom minuloročného zaradenia okresu Bardejov medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Jej výška sa v roku 2016 pohybovala na úrovni 16,8 %, aktuálne okolo 10 %. Významné zastúpenie oproti celoslovenskému priemeru majú uchádzači o zamestnanie s neukončeným základným vzdelaním. Ich podiel je 10,8 %.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá