ÚPN hodnotil svoju činnosť, poslanci rokovali o posledných témach

TA3 SITA TASR
22.6.2018 09:31

V roku 2017 Ústav pamäti národa plnil v roku 2017 úlohy, ktoré mu ukladá zákon o pamäti národa, a to napriek tomu, že ani po takmer pätnástich rokoch od vzniku ústavu nie je naplnené ustanovenie zákona, podľa ktorého má ÚPN dostať k dispozícii od štátu vlastnú budovu.

Do poslaneckých lavíc sa vrátia v septembri

Uvádza sa to vo Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017, ktorou poslanci ukončili rokovanie o všetkých naplánovaných bodoch programu 33. schôdze parlamentu. Poslanci tak ukončili rokovanie deviatym dňom. Zídu sa však ešte v pondelok 25. júna o 17:00 a budú hlasovať o bodoch programu, ktoré prerokovali od štvrtkového predpoludnia. O termíne hlasovania sa dohodli na poslaneckom grémiu. Ďalšia schôdza NR SR bude v septembri.

V roku 2017 mal ÚPN schválený transfer na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 1 597 903 eur. Po úpravách rozpočtu bol bežný transfer 1 635 394 eur a kapitálový transfer 5 150 eur. "Ústav sídli na dvoch miestach, v prenajatých a vypožičaných priestoroch, čo sťažovalo prácu a vytváralo finančné náklady. Na činnosti a výstupoch ÚPN sa odrazilo neodborné riadenie štatutárom Ondrejom Krajňákom, ako aj odchod viacerých odborných zamestnancov," uvádza sa v správe s tým, že pracovníci ÚPN pokračovali v napĺňaní dlhodobých projektov i v rozvíjaní nových aktivít.

Venovali sa dlhodobým činnostiam, akými sú vedecký výskum, vytváranie evidencií, dokumentácia činnosti Štátnej bezpečnosti, sprístupňovanie dokumentov z činnosti represívnych zložiek, spracovávanie archívnych fondov, služby pre bádateľov, poskytovanie informácií štátnym orgánom pre plnenie zákonom stanovených úloh, vzdelávacie a popularizačné aktivity, publikačná činnosť a podobne.

Dobré výsledky

ÚPN podľa výročnej správy v roku 2017 samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami zorganizoval šesť konferencií a seminárov, spracoval propagačné video o ÚPN, nakrútil alebo nahral 36 svedeckých výpovedí o období neslobody, podieľal sa na vydaní ôsmich knižných publikácií, ktoré boli prezentované verejnosti. V rámci osvetových a vzdelávacích aktivít pripravil 16 diskusných večerov a 71 prednášok vo všetkých typoch škôl. Ústav prijal viac ako 200 návštevníkov v rámci exkurzií a obslúžil 440 bádateľských návštev.

Pracovníci ústavu mali 19 vystúpení na vedeckých konferenciách a seminároch a 62 publikačných výstupov v rôznych typoch vedeckých a odborných časopisov, zborníkov a iných publikácií. ÚPN aktívne spolupracoval s organizáciami politických väzňov a zúčastňoval sa pietnych a spomienkových podujatí, konštatuje výročná správa. Predsedníčka ľudskoprávneho parlamentného výboru Anna Verešová v pléne povedala, že nechápe vetu v závere výročnej správy, že "na činnosti a výstupoch ÚPN sa odrazilo neodborné riadenie štatutárom Ondrejom Krajňákom, ako aj odchod viacerých odborných zamestnancov," keď sa zároveň píše v správe o dobrých výsledkoch. "V minulom roku desať z 12 mesiacov viedol ústav Krajňák ako štatutár," dodala.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok