Gašparovič: Je zázračné, že sa v obciach svieti a jazdí doprava

TASR, SITA
17.5.2012 13:41

Prezident Ivan Gašparovič obdivuje primátorov a starostov slovenských miest a obcí, ktorí musia zabezpečiť ich chod z rozpočtov, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii.

Gašparovič: Je zázračné, že sa v obciach svieti a jazdí doprava
SITA

"Občas získavam pocit, že je to hotový zázrak, ak sa po zotmení rozsvieti pouličné osvetlenie, funguje miestna doprava, že sa kosí trávnik alebo zametajú ulice," uviedol Gašparovič vo svojom príhovore adresovanom viac ako 500 delegátom snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa koná dnes v Bratislave.

Podľa neho riešenie súčasnej situácie nie je len o peniazoch. Tých podľa neho môže byť v najbližšom období dokonca ešte menej ako teraz. "V rovnakej miere je to o kompetenciách, a žiaľ, aj o politike a politickom vplyve," vysvetlil. Do budúcnosti však apeloval hlavne na to, aby boli všetky kompetencie prenesené na samosprávy náležite finančne kryté. "Nie čiastočne, ale v plnej miere," podčiarkol.

Apeloval pritom aj na nový vládny kabinet. Od sociálnych demokratov očakáva, že dodržia svoje sľuby o rozvoji regiónov Slovenska. Najpodstatnejšie je podľa jeho slov odstrániť ekonomické a sociálne rozdiely medzi jednotlivými časťami našej krajiny.

Prezident viackrát poďakoval predstaviteľom ZMOSu za ich vykonanú prácu i spoločné rokovania. Pripomenul, že samosprávy zohrali významnú úlohu pri vlaňajšom sčítavaní obyvateľov či príprave predčasných parlamentných volieb. "Patrí vám môj obdiv za to, že zo skromných rozpočtov dokážete živiť predškolské zariadenia, základné školstvo, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a športové zariadenia," povedal prezident.

Starostovia a primátori patria aj do parlamentov, tvrdí Fico


Na snem ZMOSu zavítal aj Robert Fico. Premiér považuje starostov a primátorov za studnicu skúseností a preto sa nikdy nestotožní s myšlienku, že by nemali byť súčasťou regionálnych parlamentov a národnej rady. „Naopak, ich prítomnosť v Národnej rade SR je garanciou, zárukou, že parlament bude bližšie k ľuďom,“ vyhlásil. Preto nikdy nepodporia žiadnu legislatívnu iniciatívu, ktorá by šéfov samospráv obmedzovala.

Fico na sneme ZMOS pozval ich zástupcu do Rady solidarity, ktorú dnes zakladá. Podľa premiéra v rokoch 2005 až 2006 došlo k deformácii fiškálnej decentralizácie, keď došlo k najväčšiemu prenosu kompetencií na obce a mestá bez adekvátneho finančného krytia. Neskôr už bol priestor len na plátanie dier, nie na systémové riešenia. „Vývoj financií miest a obcí v roku 2011 a uplynulej časti roku 2012 potvrdil oprávnenosť postoja ZMOS-u, že prioritou malo byť vykonanie presnej kvantifikácie jednotlivých pôsobností,“ uviedol premiér. V parlamente pred pár mesiacmi prešiel návrh Roberta Fica a Vladimíra Faiča na audit prenesených kompetencií. Podľa Ficových informácií sa za šesť rokov zvýšil počet úloh a kompetencií obcí a miest z 3 067 na 4 820, teda o vyše 57 percent. Pritom došlo k prepadu významného financovania obcí – dane z príjmu fyzických osôb.

Za problematické považuje zdaňovanie príjmov z prenájmu a predaja majetku obcí. „V medziach možností verejných financií budeme zvažovať zrušenie zdanenia predaja alebo zámen majetku medzi územnou samosprávou a inými verejnými inštitúciami,“ vyhlásil Fico. Aspoň takto sa chce pokúsiť pomôcť obciam a mestám.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok