Laššáková predstavila zmeny v oblasti podpory kultúry a umenia

Činnosť Fondu na podporu umenia sa má od septembra rozšíriť o výskumné aktivity zamerané najmä na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako má do portfólia činností FPU patriť aj propagácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí.

Vyplýva to z návrhu novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia, ktorú v úvode tretieho rokovacieho dňa 33. schôdze Národnej rady SR predstavila ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

V prípade návrhu zákona o FPU úprava tiež znižuje počet členov Rady FPU, ktorých menuje a odvoláva minister, a to zo štyroch na troch. Naopak, z piatich na šesť členov sa má zvýšiť počet členov Rady, ktorých minister menuje na návrh profesijných združení. Šiestym takto menovaným členom Rady bude osoba pôsobiaca v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií.

Novela takisto zvyšuje z 3 na 3,5 percenta sumu, ktorú z príjmov môže FPU použiť na vlastnú prevádzku. "Fond momentálne spracováva takmer 5000 žiadostí a administruje približne 2800 zmlúv a vyúčtovaní projektov ročne, podporuje aj náročnejšie a komplexnejšie projekty, registruje príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci a vedie register profesionálnych umelcov, čo predstavuje časovo náročné aktivity z hľadiska administrácie i spracovania a vyžaduje si navýšenie personálnych kapacít," ozrejmil rezort kultúry.

Návrh zákona reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť všetkých troch podporných fondov – okrem FPU aj Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Návrh presnejšie vymedzuje činnosti AvF a FPU tak, aby bolo zrejmé, že časť podpornej činnosti realizujú vo forme tzv. nefinančnej podpory. Novela zákona takisto zjednodušuje časť týkajúcu sa koprodukčného štatútu pre slovenské audiovizuálne diela. Taxatívne vymedzuje, akému dielu možno priznať koprodukčný štatút, procesný postup upraví vnútorný predpis AvF.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá