Ukázali, ako má vyzerať obnovený kaštieľ v Rusovciach

Ukázali, ako má vyzerať obnovený kaštieľ v Rusovciach
Zdroj foto: SITA Združenie/NKP Rusovce
Do roku 2023 by mal byť kompletne zrekonštruovaný kaštieľ v Rusovciach, vrátane objektu čeľadníka a historického parku. Projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, s odhadovanými nákladmi vo výške viac ako 75 miliónov eur bez DPH, predstavil Úrad vlády spolu so zástupcami Združenia NKP Rusovce, víťaza verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie.

Originály obrazov a gobelínov

"Kaštieľ bude slúžiť ako účelové zariadenie na najvyššej reprezentatívnej úrovni, objekt čeľadníka a záhrad historického parku verejnosti, pre ňu bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 ha," informovala Beáta Durdíková zo Združenia NKP Rusovce, ktoré tvoria Dopravoprojekt a.s., a Metroprojekt Praha a.s.

"V prípade kaštieľa sa ráta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov kaštieľa, jeho fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí. V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov,“ uviedla Durdíková. Interiérový mobiliár bude nový, korešpondujúci s architektúrou. "Budú sa tu tiež nachádzať i originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea," dodala.

Sobášna sieň, múzeum i reštaurácia

V rámci budovy čeľadníka sa ráta s kompletnou rekonštrukciou. Fasáda sa má vrátiť do podoby známej z historických fotografií. Budova bude prístupná pre verejnosť. "V zastrešenom a presvetlenom nádvorí bude i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum i reštauráciu,“ informoval architekt Jaroslav Méheš.

Kompletná revitalizácia čaká aj park, historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. "Park bude mať nové osvetlenie, pribudne i približne 100 nových lavičiek, pri vstupoch do parku budú cyklostojany," spomenula niektoré detaily krajinná architektka Tamara Reháčková. "Kompletne obnovené budú i trávnikové plochy, ráta sa s vysadením 114 stromov, 755 kríkov, 17.000 trvaliek a 341.000 okrasných cibuľovín," dodala.

Miliónová rekonštrukcia

Rozpočet ráta s nákladmi 54,9 milióna eur na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 milióna eur a park s historickými záhradami na 3,3 milióna. "Sú to vstupné čísla, s ktorými pôjdeme do verejného obstarávania, očakávame, že súťaž vygeneruje nižšiu cenu," uviedol Peter Kostolný z Úradu vlády. Financovanie podľa jeho slov počíta so zdrojmi zo štátneho rozpočtu v rámci ročných tranží, prípadne s použitím grantov, napríklad fondov EHP.

Úrad vlády predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce, vrátane priľahlého areálu. "Po schválení materiálu vládou ÚV vyhlási dve nadlimitné verejné obstarávania – jedno na zákazku služieb Arboristika a druhé na stavebné práce, pričom aj toto obstarávanie bude pozostávať z dvoch častí – rekonštrukcie kaštieľa s potrebnou infraštruktúrou a rekonštrukcie krajinnej architektúry,“ informoval Kostolný.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá